BELGA

Twee zussen schrijven open brief naar Ben Weyts: “Niemand wil terugkeren naar een leeromgeving achter schermen met een schrijnende kloof tussen kansarm en bevoordeeld”

Twee Kempense zussen die ook beiden voor de klas staan, hebben een scherpe open brief geschreven aan het kabinet van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).  Ze roepen op om ervoor te zorgen dat kinderen vanaf 1 september weer met een blij gezicht naar school kunnen. “Wees dapper en ga vooruit mijnheer Weyts. De dankbaarheid die u ongetwijfeld zal voelen, zal u uw ganse leven bijblijven.” Ze willen dat élke jongere weer naar school kan. In april schreef een mama en juf uit Brasschaat ook al eens een beklijvende brief.

De komende dagen worden er - vermoedelijk - belangrijke beslissingen genomen met het oog op de start van het nieuwe schooljaar in september. Er gingen al stemmen op om voor het middelbaar toch weer niet iedereen tegelijk naar school te laten komen.  Twee zussen en tevens leerkrachten, Mieke en Griet Paulussen, schreven een scherpe en ook emotionele brief naar Ben Weyts. 

“Mijn zus en ik hebben beiden al meer dan 25 jaar ervaring in het onderwijs. Nog steeds is er de passie en het vuur. Onze kinderen zijn tussen de 16 en 22 jaar oud. Daarom, beste heer Weyts, wensen wij graag onze stem te laten horen, als gemotiveerde zussen in het secundair onderwijs, als moeders, maar bovenal als mensen die dag in dag uit met jongeren samenzijn al dan niet in schools verband.”

Kampen

De zussen verwijzen vervolgens naar heel wat kampen die deze zomer zijn doorgegaan. “De afgelopen weken hebben er ontelbaar veel jeugdkampen plaatsgevonden waarbij amper besmettingen zijn opgemerkt. Bovendien circuleert het coronavirus vooral in de categorie 20- tot 30-jarigen, in Zweden openen de scholen over ongeveer 10 dagen, zonder meer. Scholen kunnen ons inziens best op een veilige manier terug open. Waarom blijven wij dan zó angstig? Alle strenge maatregelen ten spijt blijft het virus alsnog bestaan.”

Welzijn

Volgens de twee zussen zijn de positieve argumenten om scholen te openen niet de echte kern, maar dit is volgens hen wel het welzijn van de leerlingen.  “Hoe vaak zag ik niet de teleurstelling en woede in de ogen van mijn 16-jarige zoon die inmiddels beseft wat hij voortdurend moet missen?  Hoe vaak luisterde ik niet naar de noodkreten van leerlingen op het randje van een depressie en soms in harde eenzaamheid? Hoe vaak zag mijn zus niet leerlingen kopje onder gaan en snakken naar menselijk contact?”

Mieke en Greet Paulussen vragen zich openlijk of hoe lang dit volgehouden kan worden. “We kijken ernaar uit om met volle ‘goesting’ het schooljaar te starten, blije gezichten te zien, eerlijke gesprekken te voeren, te werken aan een hechte klasgroep.”

Niemand wil terugkeren naar halve klassen waarin droeve, angstige ogen boven maskers futloos staren naar een leraar wiens expressie wordt weggevaagd door alweer een masker.

Mieke en Griet Paulussen

Goesting

Volgens de leerkrachten hebben de leerlingen veel zin om weer naar school te komen. “Voor het eerst in de geschiedenis bij het merendeel van de leerlingen weer de ‘goesting’ om naar school te gaan. Dit zou toch een uitgelezen kans moeten zijn voor u, mijnheer de minister, om hiermee aan de slag te gaan. Niemand wil terugkeren naar een leeromgeving achter schermen met een schrijnende kloof tussen kansarm en bevoordeeld, naar scholen die lijken op een Molokai, naar halve klassen waarin droeve, angstige ogen boven maskers futloos staren naar een leraar wiens expressie wordt weggevaagd door alweer een masker.”

“Daarom, beste heer Weyts, en om nog veel meer redenen vragen wij u mild te zijn in uw beslissing en het welzijn van onze leerlingen voorop te stellen. Wees dapper en ga vooruit. De dankbaarheid die u ongetwijfeld zal voelen, zal u uw ganse leven bijblijven.”

Lees meer