3 Het College  - CLIL
Marc Baert Het College - CLIL

82% van de leerlingen volgt CLIL in Het College Vilvoorde

CLIL wint enkel maar aan populariteit in Het College in Vilvoorde. CLIL, wat voluit Content and Language Integrated Learning is, is een project waar leerlingen enkele lesuren in een andere taal kunnen volgen. 

In Het College worden vakken als Aardrijkskunde, Chemie, Biologie en Economie in het Engels aangeboden en dat heeft succes. Wel 82% van de leerlingen van het eerste tot en met het vijfde middelbaar volgt CLIL. Volgend schooljaar wordt het zelfs aangeboden in alle jaren. Tot op heden mogen scholen maximaal 20% van de lesuren aanbieden in een andere taal.

3 Het College  - CLIL - leerlingen Tibo Vander Elst, Sam Quackels, Loïc Claeskens en coördinator Bert Zurings
Marc Baert Het College - CLIL - leerlingen Tibo Vander Elst, Sam Quackels, Loïc Claeskens en coördinator Bert Zurings

Deze leerlingen uit het vierde jaar Wetenschappen vinden het alvast een verrijking: “Voor mij zouden alle vakken wel in het Engels gegeven mogen worden. Vroeger keek ik al films, en zelfs Dora in het Engels en thuis spreek ik geregeld Engels met online-vrienden. Ik heb er zeker nog geen spijt van gehad”, vertelt Sam (15). Tibo (15) kent zelfs mensen die er wat spijt van hebben dat ze geen CLIL volgen. “Eén van hen duidde zelfs per ongeluk het verkeerde kruisje aan bij het inschrijven. Je kan erna ook wel instromen maar dat lijkt me iets moeilijker.” Loïc (15) kreeg eerder een duwtje in de rug van zijn ouders. “Zij vonden het wel een goed idee aangezien in het hoger onderwijs steeds meer lessen in het Engels worden gegeven. Ik was er ook wel voor te vinden en ben nu heel blij met die keuze.”

Twee redenen

Bert Zurings is coördinator wat pedagogie en taalbeleid betreft: “We kozen ervoor om verschillende lessen aan te bieden in het Engels. Daarvoor hebben we twee redenen: de meeste kinderen hebben al affiniteit met de Franse taal en de leerkrachten moeten de taal ook machtig zijn. Voor we er zelf mee startten gingen  we op scholenbezoeken in Brugge en Sint Niklaas, heel positief. Sommige leerkrachten staan nog in contact met CLIL-leerkrachten van andere scholen om materialen uit te wisselen. Tot nu zijn er nog geen schoolboeken uitgegeven dus zij moeten heel veel voorbereiden en zelf materiaal ontwikkelen.”
Gezien Bert eerder Engels gaf, zelf een sterke visie heeft wat taalbeleid betreft en altijd te vinden is voor vernieuwing, zette hij maar wat graag zijn schouders mee onder het project. “Je merkt ook dat leerlingen er fier op zijn dat ze CLIL volgen. Fijn om te zien.”

Uniek

Directrice Sofie Maes is best trots op het feit dat ze dit kunnen aanbieden en het elk jaar kunnen zien groeien. “Het College is tot nog toe de enige school in de buurt waar je CLIL kan volgen. De dichtstbijzijnde CLIL-scholen zijn Zavo in Zaventem, Sint-Romboutscollege en Ursulinen in Mechelen en Virgo Sapiens in Londerzeel. Wat dat betreft is Het College nog een unicum in de buurt.”

Het College bood CLIL voor het eerst aan in 2016 en ondertussen geven al 7 leerkrachten les in het Engels. De lessen worden dan wel in het Engels gegeven, leerkrachten herhalen vaak moeilijke zinnen nog eens in het Nederlands. Aan het einde van de hoofdstukken staat bijna elke keer een woordenlijst en specifieke hoofdstukken die door Nederlandse vaktermen bijna onvertaalbaar zijn, worden ook gewoon in het Nederlands gegeven.

3 Het College  - CLIL - Sofie Maes Directrice van Het College Vilvoorde
Marc Baert Het College - CLIL - Sofie Maes Directrice van Het College Vilvoorde

Lees meer