gebouw van Inter-Vilvoordse op de Parklaan in Vilvoorde ( sociale huisvestingsmaatschappij )
Lukas gebouw van Inter-Vilvoordse op de Parklaan in Vilvoorde ( sociale huisvestingsmaatschappij )

Inter-Vilvoordse Maatschappij voor huisvesting gaat voor zonnepanelen

Dinsdag besliste de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor huisvesting om aandeelhouder te worden bij het ASTER-project. Dat maakt de plaatsing en het onderhoud van zonnepanelen op sociale woningen mogelijk.

“Door die beslissing te nemen zullen we in de toekomst woningen kunnen voorzien van groene stroom en zal ook de energiefactuur voor die huurders dalen”, lichten Jan Piqueur, voorzitter van de Raad van Bestuur en Olivier Moelaert, directeur van Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting toe.

De huisvestingsmaatschappij moet bij het bouwen of renoveren van gebouwen telkens rekening houden met nieuwe normen wat isolatie en dergelijke betreft. Door aandeelhouder te worden bij het ASTER-project, dragen ze bij aan het milieu en brengen ze de energiefactuur voor huurders naar beneden. Zo maakt het decreet Hernieuwbare Energie met het Split Incentive Model het voor de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen mogelijk om de kosten van investeringen in hernieuwbare energiebronnen te verhalen op de sociale huurders. Terwijl die laatsten wel steeds voordeel zullen ondervinden wat het prijsverschil op hun factuur betreft.

Lees meer