Projectlast voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars die een grootschalig woonproject in Vilvoorde willen verwezenlijken, krijgen voortaan een zogenaamde 'projectlast' opgelegd. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Op die manier wil de Zennestad kosten die gepaard gaan met de snelle stadsontwikkeling gedeeltelijk financieren.

Het gaat om verkavelingen met minstens 10 loten, de bouw van 20 appartementen of woonprojecten met een woonoppervlakte van 2.500 m2 of meer. Projectontwikkelaars die voortaan hiervoor een vergunning aanvragen, zullen een financiële bijdrage moeten leveren van 4.000 euro per woonentiteit of kavel voorzien binnen de projectzone. De projectlast kan ook gedragen worden door 10% sociaal woonaanbod aan te bieden of te voorzien in openbare ruimten, sport- en recreatiegebied, wegennet of groene ruimten. (DBS)

Lees meer