Michiel Vandewalle van oppositiefractie N-VA/Open Vld.
RV Michiel Vandewalle van oppositiefractie N-VA/Open Vld.

N-VA/Open Vld hekelt prijsstijging vuilniszakken

Vanaf 1 september betaal je voor een grote en een kleine restafvalzak respectievelijk 10 en 15 eurocent meer. Beide afvalzakken worden ook kleiner dan nu. Onaanvaardbaar, vindt oppositiefractie N-VA/Open Vld, die de stad en Imog een gebrek aan transparantie verwijt.

In Waregem kost een grote afvalzak momenteel 1,60 euro, terwijl je voor een kleine afvalzak 0,85 euro neertelt. Na de zomer stijgen de tarieven naar 1,70 euro en 1 euro voor een grote en een kleine restafvalzak. Hoewel dat geen uitzonderlijke stijging lijkt, is oppositiefractie N-VA/Open Vld niet te spreken over de tariefaanpassing. “In de recentste Sprong en afvalkrant heeft men het over een stijging van slechts 10 eurocent voor een grote zak. Alleen vergeet men er wel bij te zeggen dat er in de nieuwe grote zakken minder afval kan”, schetst fractieleider Michiel Vandewalle de bezorgdheid. Dat zit zo: de grote restafvalzakken gaan van 80 naar 60 liter en de kleine restafvalzakken krimpen van 60 naar 40 liter. “Onze fractie is voorstander van het principe ‘de vervuiler betaalt’, maar we betreuren het gebrek aan transparantie over de belastingverhoging”, zegt Vandewalle, die vreest dat de inwoners nu massaal ‘goedkope’ restafvalzakken zullen hamsteren.  “Dat heeft zelfs geen zin, want er is slechts een overgangsperiode van drie maanden. Vanaf 1 december nemen de ophalers je oude zakken niet meer mee.”

Sorteren aanmoedigen

Bij de aankondiging van de nieuwe tarieven, enkele maanden geleden, had afvalintercommunale Imog al weerlegd dat het om een platte prijsverhoging gaat. De bedoeling is om sorteren verder aan te moedigen, want de restafvalzak bevat nog te veel zaken die je gratis elders kwijt kan. “Restafvalzakken worden iets duurder en de inzameling op recyclageparken goedkoper. Groenafval was vroeger betalend, maar dat verandert. Daarnaast worden ook papier en karton gratis ingezameld op het recyclagepark. Wie goed sorteert, zal niet méér betalen om zijn afval kwijt te raken”, reageerde Koen Delie van Imog toen.

Lees meer