De gemeente zoekt kandidaten voor vijf adviesraden.
Google Maps De gemeente zoekt kandidaten voor vijf adviesraden.

Gemeente zoekt leden voor adviesraden

Bij een nieuwe legislatuur hoort een nieuwe samenstelling van de adviesraden. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot en met zondag 19 mei.

Er zijn in totaal vijf adviesraden: de adviesraad Milieu, Lokale Economie, het lokaal overleg kinderopvang, de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) en de adviesraad Vrije Tijd. De laatste adviesraad wordt nog verder onderverdeeld in cultuur (waaronder bibliotheek), jeugd, sport en senioren. De voorzitters en secretarissen van elke deelraad vormen dan de overkoepelende adviesraad.

Deze raden geven – elk voor hun domein – op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief advies over het beleid in Wemmel. Ze signaleren aan het gemeentebestuur de noden en behoeften die er zijn op vlak van vrije tijd, lokale economie, kinderopvang, ruimtelijk ordening of milieu.

Ten slotte bieden de adviesraden ook ondersteuning aan het bestuur voor het verspreiden van gemeentelijke informatie, het promoten van gemeentelijke activiteiten en acties en de organisatie van activiteiten

Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk zondag 19 mei kandidaat stellen voor de adviesraden. Ze kunnen zich opgeven via het e-loket op de website of ze kunnen een papieren versie van het formulier in de gemeentelijke gebouwen krijgen. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Meer informatie daarover staat in de uitgebreide statuten van de verschillende adviesraden, die terug te vinden zijn op www.wemmel.be/nl/adviesraden. Daarin wordt onder meer de wijze van samenstelling en de werking van elke adviesraad uitgelegd.

De gemeenteraad beslist op donderdag 20 juni over de nieuwe samenstelling van de verschillende adviesraden.

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer