De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de stad.
Lukas De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de stad.

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening zoekt leden

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) zoekt een voorzitter, effectieve leden en plaatsvervangers. De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de stad.

Het decreet geeft de GECORO allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid, zoals advies over de ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke verordeningen rond stedenbouw. De GECORO kan ook op eigen initiatief adviezen over ruimtelijke planning formuleren.

Stuur uw kandidatuur vóór 31 augustus via een brief of mail met een kort curriculum vitae met motivatie gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stadhuis Vilvoorde, Grote Markt z/n, 1800 Vilvoorde.

Elke kandidatuur dient gemotiveerd en onderbouwd te zijn met onder meer genoten opleiding, diploma’s en ervaring. De GECORO vergadert gemiddeld 5 keer per jaar en meestal ’s avonds op een weekdag. De leden van de GECORO zijn gehouden een deontologische code na te leven. 

 Meer info op www.vilvoorde.be.

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer