3 In de gemeente worden heel wat investeringen voorzien. In totaal gaat het om 95 miljoen euro. “Duurzaamheid, toegankelijkheid en inclusie zin de kernbegrippen van het plan.”
Henk Deleu In de gemeente worden heel wat investeringen voorzien. In totaal gaat het om 95 miljoen euro. “Duurzaamheid, toegankelijkheid en inclusie zin de kernbegrippen van het plan.”

Wevelgem investeert in bedrijventerreinen, nieuw zwembad en nieuw OC in Gullegem

Gemeente pompt 95 miljoen euro in projecten, maar belastingen stijgen niet

De gemeente Wevelgem investeert de komende legislatuur zo’n 95 miljoen euro. Dat geld gaat naar projecten zoals het nieuwe zwembad, de sporthal in Moorsele, een nieuw ontmoetingscentrum in Gullegem en 200 extra sociale woningen. 

Wevelgem stelde vrijdagmorgen het meerjarenplan 2020-2025 voor. Daaruit blijkt dat de gemeente niet minder dan 95 miljoen euro zal investeren. “Het gaat om een brutobedrag”, verduidelijkt schepen voor Financiën Lobke Maes. “Dat betekent dus inclusief de subsidies die Wevelgem krijgt voor haar projecten. De grootste subsidiëring waar we op mogen rekenen zijn die voor de tweede fase van de modernisering van de bedrijventerreinen Gullegem-Moorsele en Wevelgem-Zuid. Goed voor een bedrag van respectievelijk 10 miljoen en 8,3 miljoen euro.” Ondanks de grote investeringen, blijven de belastingen gelijk in de gemeente en wordt de schuld verder afgebouwd.

Sportgemeente

Dat Wevelgem een hart voor sport heeft, blijkt duidelijk uit het meerjarenplan. “Het belangrijkste punt op de agenda is de bouw van het nieuw zwembad op het sportcentrum van Wevelgem, Het Sportspoor, goed voor een investering van 10 miljoen euro”, aldus burgemeester Jan Seynhaeve. “Baantjes trekken kan er vanaf 2021. Daarnaast wordt op de site de atletiekpiste vernieuwd en een beachvolleybalveld aangelegd, goed voor 1 miljoen euro.” Verder zijn er plannen om de sporthal in Moorsele te vernieuwen (2,2 miljoen euro), de turntoestellen in de topsportturnhal te vervangen en populaire sporttakken te steunen. “We reserveren voor de drie voetbalclubs in onze gemeente 1,5 miljoen euro om verder te voorzien in een goede voetbalinfrastructuur. Daarnaast zetten we nog een 300.000 euro opzij voor gezamenlijke investeringen: clubs nemen samen met de gemeente hun verantwoordelijkheid”, zegt de burgemeester.

Centrum verfraaien

Wevelgem wil ook de kern verfraaien. Zo wordt er ruimte vrijgemaakt voor een centraal gelegen open plein. “Van zodra het nieuwe zwembad opengaat, komt het oude zwembad in het centrum leeg te staan”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve. “Het is de bedoeling dat we dat zwembad en de aangrenzende sporthal slopen. De sporthal wordt op dit moment onder andere nog gebruikt door de leerlingen van de gemeentelijke basisschool. Zij krijgen een nieuwe sportruimte binnen de schoolmuren. We kopen een woning naast de school.” Naast het gemeentehuis komt meer groen, als uitbreiding op het park. Dat kan op een slimme manier worden gecombineerd met een ander project, zoals woningbouw. Ook moeten er parkeermogelijkheden zijn, dat kan zowel bovengronds als ondergronds. In afwachting tot die knopen doorgehakt zijn, willen we de site alvast ontharden en een tijdelijke groene invulling geven.” Voor het oude zwembad tegen de vlakte gaat, wordt het een jaar ter beschikking gesteld voor tal van kunstprojecten, onder impuls van een curator. 

Nieuw OC

Op het vlak van beleving is de realisatie van een nieuw ontmoetingscentrum voor Gullegem de grootste investering. De gemeente voorziet daarvoor 3,5 miljoen euro. De locatie is nog niet bekend. Ook de zomerprogrammatie wordt vernieuwd. “De kans bestaat dat Parkies of Bockor Rock verdwijnt. Bockor Rock was wellicht eenmalig. Voor Parkies werd het contract niet verlengd. We merkten dat er wat sleet kwam op de formule en dat het aantal bezoekers daalde. Het budget dat we daarvoor uittrokken in het verleden, kan nu naar een nieuw evenement gaan. We staan open voor suggesties en laten het initiatief over aan onze burger.”

Trage wegen

Verder zet de gemeente in op duurzame mobiliteit. Zo wil ze de verkeersveiligheid verhogen voor fietsers en voetgangers.  “We waarderen trage verbindingen op. Bij alle projecten die we uitvoeren, houden we de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers in gedachten. Zoals steeds zetten we een aanzienlijk bedrag opzij voor verbeteringswerken aan onze voetpaden. In totaal 2,25 miljoen euro. Alle maatregelen in functie van de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker komen samen op 7,55 miljoen euro. Daarin zit onder meer de opwaardering van bestaande trage wegen en de creatie van nieuwe trage wegen, de aankoop van gronden voor doorsteken, fietspaden die worden aangepakt en de realisatie van een nieuwe fietsbrug.” 

Huurwoningen

De gemeentelijke verbeteringspremie wordt geschrapt. De gemeente gebruikt het budget dat hierdoor vrijkomt voor het aanwerven van iemand die de huurwoningen in onze gemeente zal controleren. “Die premie werd uitgekeerd voor renovatiewerken die ook al door Wonen Vlaanderen en Fluvius werden ondersteund. Wevelgem betaalde jaarlijks 30.000 aan zo’n 15 personen. De gemeentelijke premie heeft weinig toegevoegde waarde in vergelijking  met andere premies. “ De Sociale Huisvestingsmaatschappij De Vlashaard realiseert de komende 6 jaar een 200-tal extra sociale woningen. Daarnaast kunnen nog woningen door de private sector worden gerealiseerd.

Open huis

De gemeente investeert niet alleen in stenen, maar ook in mensen. “We willen een partner zijn voor onze inwoners”, weet de burgervader. “Door gerichte investeringen zorgen we ervoor dat iedereen zich gemakkelijk door de gemeente kan bewegen. Hiervoor werken we samen met een focusgroep, onder wie een rolstoelgebruiker en een slechtziende. Daarnaast zorgen we voor goede openingsuren. Daarom willen we van de Bib in het Park een ‘Open huis’ maken. Onze burgers moeten er terecht kunnen voor een ruime dienstverlening.”

3 Burgemeester Jan Seynhaeve.
Henk Deleu Burgemeester Jan Seynhaeve.
3 Vrijdag werd de pers uitgenodigd om naar de voorstelling van het meerjarenplan te komen luisteren.
Henk Deleu Vrijdag werd de pers uitgenodigd om naar de voorstelling van het meerjarenplan te komen luisteren.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer