4 Het gemeentebestuur van Wevelgem trekt heel wat geld uit om heelhuids uit de coronacrisis te geraken
Maxime Petit Het gemeentebestuur van Wevelgem trekt heel wat geld uit om heelhuids uit de coronacrisis te geraken

Wevelgem voorziet 633.000 euro voor hun coronaherstelplan: “Ook alle geplande investeringen gaan door”

De gemeente Wevelgem trekt 633.000 euro voor een herstelplan na de coronacrisis. Dat geld investeert de gemeente in de lokale economie, maatschappelijk welzijn, onderwijs en het verenigingsleven. “Ook alle voorziene investeringen in het meerjarenplan worden afgewerkt”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). 

Van de 633.000 euro gaat 198.000 euro naar de lokale economie. Zo kunnen alle ondernemingen die in aanmerking komen voor een sluitings- of compensatiepremie van de overheid, ook een extra premie aanvragen bij de gemeente. “We betalen ook tot 200 euro terug van de uitgaven die ondernemingen verrichten in functie van de veiligheid zoals het aankopen van handgels of het plaatsen van plexiglas”, zegt algemeen directeur Kurt Parmenier. “We voorzien 20.000 euro voor de Wevelgemse Kadobon. Dat zal online zijn, Wevelgemnaren zullen de kans krijgen om extra bonnen te winnen. De Kadobon zal ook gebruikt kunnen worden in de horeca. Als horecazaken een aanvraag indienen voor het plaatsen van een terras, stellen we ons erg flexibel op. Een terrasbelasting hebben we hier sowieso niet.”

4 Algemeen directeur Kurt Parmentier doet het coronaherstelplan uit de doeken
Maxime Petit Algemeen directeur Kurt Parmentier doet het coronaherstelplan uit de doeken

Welzijn

Voor het maatschappelijk welzijn wordt 230.000 euro uitgetrokken. De gemeente wil onder meer mensen steunen die niet meer dan 3.500 euro spaargeld hebben. Vroeger was de limiet 1.300 euro. “Hierdoor zullen we jaarlijks zo’n 36.000 euro extra uitgeven”, zegt directeur Kurt Parmentier. “De gemeente zorgt ook voor extra voedselpakketten. Verder is er een minimale gaslevering voor personen bij wie na 2020 een budgetmeter werd geplaatst. Tijdens de lockdown verdeelde de gemeente al vrijetijdspakketten voor kinderen, binnenkort doen ze dat nog eens voor tieners. De gemeente stelt ook een eerstelijnspsycholoog aan om te helpen bij de mentale gezondheid van de burgers. Daarvoor wordt samengewerkt met het Sociaal Huis. Ook alle 75-plussers krijgen nog een bezoek om te zien hoe het met hen gaat.

Verenigingsleven

Er gaat vanuit de gemeente 185.000 euro naar het verenigingsleven. Concreet voorziet de gemeente een extra noodsubsidie van 10 procent voor alle verenigingen die nu al een subsidie ontvangen. Ook de uitbetaling van de basissubsidies wordt versneld. “Alle verenigingen kunnen ook nog eens een dossier indienen voor bijkomende ondersteuning. Hiervoor hadden we 36.000 euro voorzien, maar nu krijgen we vanuit Vlaanderen ook nog eens 450.000 euro, bestemd voor jeugd- sport- en cultuurverenigingen. Dat vergroot natuurlijk onze mogelijkheden hierin enorm. Hoe we dat geld gaan verdelen onderzoeken we nog.” Organisatoren die materiaal of lokalen van de gemeente huren, hoeven daar niets voor te betalen.

4 Het gemeentebestuur van Wevelgem trekt heel wat geld uit om heelhuids uit deze coronacrisis te geraken
Maxime Petit Het gemeentebestuur van Wevelgem trekt heel wat geld uit om heelhuids uit deze coronacrisis te geraken

Onderwijs

Verder gaat er 20.000 euro naar flankerend onderwijsbeleid. Voor het eerst in Wevelgem zullen er zomerklassen georganiseerd worden. “Dat zal de laatste twee weken van augustus doorgaan voor kinderen vanaf het derde kleuter tot het tweede leerjaar”, zegt algemeen directeur Kurt Parmentier. “We focussen ons hier vooral op de kennis van het Nederlands.” De gemeente werkt hiervoor samen met de scholen.

Zomeractiviteiten

Tenslotte heeft de gemeente een alternatieve zomerprogrammatie uitgewerkt. Het aanbod steunt op vijf pijlers: Wevelgem aan de waterkant, Wevelgem als fietsgemeente, Wevelgem en kunstbeleving, ‘Ik ken Wevelgem van buiten’, en sport in de zomer. Er wordt vooral gemikt op thematische wandel- en fietsroutes, toeristische fotozoektochten en noem maar op. Kleinschalige activiteiten vanuit buurten worden ondersteund door een coach van de gemeente om te zorgen dat alles volgens de maatregels verloopt.

4 Het gemeentebestuur van Wevelgem trekt heel wat geld uit om heelhuids uit deze coronacrisis te geraken
Maxime Petit Het gemeentebestuur van Wevelgem trekt heel wat geld uit om heelhuids uit deze coronacrisis te geraken

Geplande investeringen

De gemeente schat dat ze door de coronacrisis 1,84 miljoen euro minder belastinggeld zal innen tijdens deze legislatuur. “We zullen ook zo’n 300.000 euro betalen voor extra maatregelen, inkomsten die we misgelopen zijn, en noem maar op”, zegt algemeen directeur Kurt Parmentier. Toch zullen ook alle geplande investeringen doorgaan, ook nu met het uittrekken van de 633.000 euro. “De financiële situatie van onze gemeente is gezond”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “We graaien uit onze reserve, maar we krijgen gelukkig ook mooie compensaties vanuit de hogere overheden.” Het hele plan wordt vrijdagavond op de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. 

Lees meer