Photo News

Begeleiding en gratis opleiding voor ontslagen werknemers Swissport

De 1.468 ontslagen werknemers van Swissport hebben recht op outplacementbegeleiding en op een gratis opleiding. Dat laat Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) weten. Daarnaast komt er via de VDAB ook een project ‘Doorstart’, dat werknemers in herstructurering de mogelijkheid moet geven om sneller met hun toekomstige loopbaan aan de slag te gaan.

Om de ontslagen werknemers van Swissport het recht te geven op outplacementbegeleiding en op een gratis opleiding moet de curator die na het faillissement aangesteld werd een officiële aanvraag bij het Sociaal Interventiefonds van VDAB indienen. Die aanvraag werd recent ingediend. Daardoor kunnen de getroffen werknemers binnenkort gecontacteerd worden met het oog op de opstart van de outplacementtrajecten en kunnen er ook snel informatiesessies voor het personeel georganiseerd worden. Van de 1.468 ontslagen werknemers bij Swissport wonen er 791 in Vlaanderen, 426 in Brussel en 251 in Wallonië.

Daarnaast organiseert VDAB in samenwerking met de vakbonden het project ‘Doorstart’. Via die weg kunnen getroffen werknemers een aantal workshops volgen tussen het moment waarop ze te horen krijgen dat ze deel uitmaken van een collectief ontslag en het moment waarop ze effectief ontslagen worden. Op die manier wil men werknemers in herstructurering sneller een mentale switch laten maken en hen met hun toekomstige loopbaan aan de slag laten gaan.

Crisiscel

Ondertussen zijn de kabinetten van Waals minister van Werk Morreale en Brussels minister van Werk Clerfayt akkoord gegaan met het Vlaams voorstel om een intergewestelijke crisiscel binnen Synerjob op te richten voor alle herstructureringen en faillissementen in het kader van de luchtvaart.

In datzelfde kader vraagt ook federaal volksvertegenwoordiger Tim Vandenput (Open Vld) om een zogenaamde rondetafelconferentie met cruciale partners en bedrijven in de luchtvaartsector te organiseren. “Zo’n rondetafel heeft als doel om de pijnpunten, de bedrijven in moeilijkheden, te identificeren en te luisteren naar hun voorstellen om een gezonde doorstart te maken. Enkel als we dat weten, kan er samengewerkt en gericht versterkt worden waar nodig. Ik pleit voor een totaal relanceplan voor de hele luchthaven, en niet voor één of enkele bedrijven.”

Lees meer