Photo News

Kunnen Swissport-werknemers terecht bij opvolger Alyzia SAS? Vakbonden voeren eerste gesprekken met directie

Op 1 juli start Alyzia SAS met haar afhandelingsactiviteiten op Brussels Airport. Woensdag vond een eerste gesprek tussen de vakbonden en de directie van de Franse afhandelaar plaats. Tijdens dat onderhoud vroegen de vakbonden welke plannen er zijn om personeel van het failliete Swissport in te schakelen. Alyzia liet weten de aanwervingen te baseren op het aantal contracten met luchtvaartmaatschappijen.

“De eerste, grote uitdaging voor Alyzia SAS is dan ook het afsluiten van contracten met die maatschappijen”, zegt Fouad Bougrine van de liberale vakbond. “Op basis daarvan zal bepaald worden hoeveel werknemers er aangeworven moeten worden. Na het faillissement van Swissport, waardoor 1.468 mensen op straat belandden, sloten enkele maatschappijen een overeenkomst met concurrent Aviapartner af. De komende dagen zal moeten blijken wie de overstap naar Alyzia SAS maakt.”

Moordend

De directie van de Franse afhandelaar liet de vakbonden weten ook op lange termijn op Brussels Airport actief te willen blijven en dus ook binnen zes maand – wanneer de nieuwe definitieve afhandelaar gekozen zal worden – de strijd met Aviapartner aan te zullen gaan. “Hopelijk wordt die concurrentiestrijd niet zo moordend als die met Swissport”, aldus nog Bougrine. “We hebben de directie van Alyzia alvast duidelijk gemaakt dat het Swissport-personeel snel aan de slag wil. Men liet ons weten dat er voorlopig alleen aanwervingen via interimkantoren zullen gebeuren. Zodra we hier meer informatie over hebben, zullen we dat overmaken aan de ex-werknemers van Swissport.”

Op de vraag of Alyzia van plan is om een deel van het management van de failliete afhandelaar over te nemen, kwam volgens Bougrine geen duidelijk antwoord.

Lees meer