2 Om de knijten te bestrijden werd het gebied reeds onder water gezet vorige zomer.
Didier Verbaere Om de knijten te bestrijden werd het gebied reeds onder water gezet vorige zomer.

Meer geulen voor minder knijten in Wichelen

De Vlaamse Waterweg graaft in augustus bijkomende geulen in Wijmeers in Schellebelle. Die moeten  de overlast van knijten of kleine steekmugjes helpen verminderen. De Vlaamse Waterweg, Natuur en Bos en de gemeente Wichelen nemen daarnaast bijkomende maatregelen om het probleem verder in te dijken.

Vorige zomer maakte De Vlaamse Waterweg twee extra bressen in de Scheldedijk langs de ontpoldering. De waterwegbeheerder liet ook een extra geul graven in het gebied. Sindsdien stroomt er meer water door Wijmeers en spoelen slib en voedingsstoffen voor knijten vlotter weg. Dat gaat de ontwikkeling van de knijtenlarven tegen. De komende maanden worden nog bijkomende maatregelen genomen.

2 De knijten planten zich voort in dit overstromingsgebied.
Didier Verbaere De knijten planten zich voort in dit overstromingsgebied.

Michaël De Beukelaer-Dossche, projectingenieur bij De Vlaamse Waterweg: “We maken de bressen in de ontpoldering van Wijmeers tijdelijk dicht, zodat er geen water meer in het gebied stroomt. Dat is nodig om het gebied te laten ‘ontwateren’, zodat we in de tweede fase de bijkomende graafwerken kunnen uitvoeren en de afgegraven grond en slib kunnen afvoeren. Omdat er nu geen water meer in de ontpoldering stroomt, zal het slib droog komen te staan. Dat betekent dat het zijn aantrekkingskracht voor knijten om er hun eitjes in te leggen verliest. Knijten hebben immers rustig water met vers slib nodig. We verwachten dus een daling in de knijtenpopulatie.”

Bijkomende graafwerken deze zomer

“Om de waterdoorstroming doorheen het gebied nog te verbeteren en de omstandigheden minder gunstig te maken voor de ontwikkeling van knijten, staan er deze zomer opnieuw graafwerken op het programma. Er worden bijkomende geulen uitgegraven in het midden en het oosten van de ontpoldering van Wijmeers. Meer doorstroming zorgt er voor dat het vers slib waarin de eitjes en de larven zitten vlotter wegspoelt. Door de doorstroming warmt het slib ook minder op, waardoor de eitjes minder goed tot ontwikkeling komen”, zegt De Beukelaer-Dossche.

Geld van Europa

“Deze werken worden deels gefinancierd door Europa want ze zorgen tegelijk voor meer ruimte voor de rivier, zodat de toenemende getijslag (verschil tussen hoog- en laagwater) als gevolg van de klimaatverandering wordt gemilderd. De graafwerken worden opgestart na het broedseizoen en het bouwverlof, normaal vanaf 3 augustus.”

Lees meer