2 Archief: Er werd reeds een extra geul gegraven in Schellebelle voor een betere doorstroming in het gebied.
Vlaamse Waterweg Archief: Er werd reeds een extra geul gegraven in Schellebelle voor een betere doorstroming in het gebied.

Strijd tegen steekmuggen in Schellebelle en Gentbrugge gaat onverminderd verder

De Vlaamse overheid zet haar strijd tegen knijten, kleine steekmuggen, verder in de Sigma gebieden langs de Schelde in Schellebelle en Gentbrugge. Met onder meer extra geulen in het slib en rietkragen op de oevers. 

Vorige twee zomers kregen inwoners van Schellebelle te maken met een knijtenplaag. Deze kleine maar zeer hinderlijke steekmuggen planten zich voort in het slib van de overstromingsgebieden. Bewoners konden nog nauwelijks in hun eigen tuin vertoeven zonder vervelende en vaak pijnlijke beten.

2 Om de knijten te bestijden werd het gebied reeds onder water gezet in de zomer.
Didier Verbaere Om de knijten te bestijden werd het gebied reeds onder water gezet in de zomer.

“Ook in het verleden hadden omwonenden van de Schelde regelmatig te maken met deze venijnige steekbeestjes. Knijten zijn van nature aanwezig langs rivieren, en hun aanwezigheid hoeft ook niet noodzakelijk een probleem te zijn. Maar door de hitte en de droogte van vorige zomers konden ze zich in grote getale voortplanten. En dat zorgt, zeker in de omgeving van woongebieden, voor problemen”, meldt De Vlaamse Waterweg. Zij zijn één van de actoren die de strijd met de knijten aangaan.

Extra maatregelen

Afgelopen zomer werden aan Wijmeers in Wichelen reeds speciale knijtenvallen geplaatst om een overzicht te krijgen. Er werden ook twee bijkomende bressen in de Scheldedijk en een extra geul voorzien om het slib in de overstromingsgebieden vlotter weg te doen spoelen. “Dat gaat de ontwikkeling van de knijtenlarven aan het begin van het knijtenseizoen, nu dus, tegen. Binnenkort starten nieuwe graafwerken en worden bijkomende geulen uitgegraven in het midden en het oosten van de ontpoldering van Wijmeers. Gelijktijdig zullen nog steeds de vallen ingezet worden die ook vorig jaar al gebruikt werden, de gekende Mosquito Magnets, om de knijten te monitoren en om de aantallen in te schatten.”

Rietkragen en extra bovenstroom in Gentbrugge

Ook omwonenden van de Schelde in Gentbrugge (Gent) hebben al enige tijd hinder van knijten. De toekomstige ingrepen van het Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren, moeten hier een oplossing bieden. Ondertussen wordt de stroming in de Scheldemeander hersteld waardoor slib sneller kan uitdrogen. In februari startte een proefproject om rietgroei te stimuleren op de oevers. Ook deze rietkragen zorgen voor minder vocht in het slib. 

Er wordt ook bekeken om extra wilgen aan te planten en een haag van sleedoorn te laten groeien die de knijten kan tegenhouden. Al deze maatregelen worden nauwlettend in de gaten gehouden door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) met regelmatige dronevluchten en metingen op het terrein.

Lees meer