Nu nog een toekomstbeeld, maar naar alle waarschijnlijkheid binnenkort gerealiseerd: wijk De Werve Hoef.
Collectief Noord Nu nog een toekomstbeeld, maar naar alle waarschijnlijkheid binnenkort gerealiseerd: wijk De Werve Hoef.

Deze wijk wordt (bijna) CO2-neutraal

MASTERPLAN DE WERVE HOEF KLAAR VOOR UITVOERING

Voor de ontwikkeling van de duurzame wijk De Werve Hoef gaven De Ideale Woning en de gemeente aan het ontwerpbureau Collectief Noord de opdracht om een masterplan uit te werken. Dat is nu klaar voor uitvoering. De gemeenteraad moet de bouwvergunningen wel nog goedkeuren.

De site van De Werve Hoef ligt aan de rand van Wijnegem tussen de Merksemsebaan, de Houtlaan, het Albertkanaal, de Zandstraat en de Beukenlaan. Het terrein is elf hectare groot en is al jaren eigendom van De Ideale Woning. De wijk krijgt extreem energiezuinige woningen en zal zo goed als CO2-neutraal zijn. "Het water vloeit af via beken en al het bouwmateriaal wordt aangevoerd via het Albertkanaal", legt Lutgard Heyvarts van De Ideale Woning uit. Verder gingen de ontwerpers voor het nieuwe masterplan uit van een integraal energiebeheer. Het is de bedoeling waterzuivering volledig op het terrein zelf op te vangen. Voor het slagen van het project is de participatie van de buurtbewoners en de toekomstige bewoners noodzakelijk.


In het masterplan wordt de bestaande boerderij op de site afgebroken. De schuur blijft behouden en zal na grondige renovatie gebruikt worden door een bioboer. De Ideale Woning geeft de grond in erfpacht aan De Landgenoten die het op haar beurt verhuurt aan de boer. Naast de kavels voor de bioboer komt er ook een buurtpark met ruimte voor volkstuintjes.

Echte buurtbeleving

Verdeeld over zeven woonstempels komen er 260 woongelegenheden. Die bouw start in 2020. Hoewel de woonstempels vrij dichtbebouwd zijn, zal hun beperkte schaal voor een echte buurtbeleving zorgen bij de bewoners en voor verankering in de omgeving. "De wijk zal redelijk op zichzelf bestaan, maar toch heel open zijn naar de omgeving toe. Zo komt er ook een buurtpark dat voor iedereen toegankelijk is. De bedoeling is dat er een sociale mix ontstaat. Naast sociale woningen zullen er dus ook gewone woonunits komen", vertelt Lutgard Heyvarts van De Ideale Woning. De auto wordt geweerd uit het landschap, zodat het openbaar domein vooral voor de trage weggebruiker is. "In De Werve Hoef zullen een tweehonderdtal parkeerplaatsen komen aan de rand van de site. Bewoners hebben wel de kans om tot aan hun woning te rijden om bijvoorbeeld boodschappen af te zetten, maar de wagen mag er niet blijven staan. Tot slot komt er ook een deelfietsensysteem." Volgens De Ideale Woning is dit een uniek project en bestaat er geen gelijkaardig woonproject in de ruime omgeving.


"De Ideale Woning heeft bij de uitwerking van dit masterplan heel wat geleerd over het ontwikkelen van een wijk die in al haar aspecten duurzaam is. Voor onze toekomstige projecten is dit een grote meerwaarde en we zullen deze principes blijven toepassen", besluit Dirk de Kort, voorzitter van De Ideale Woning.

Lees meer