Het gemeentebestuur maakt gebruik van de lage rentevoeten om zijn leningen te herschikken.
ANP Het gemeentebestuur maakt gebruik van de lage rentevoeten om zijn leningen te herschikken.

Gemeentebestuur herschikt leningen over langere periode: “Extra budgettaire ruimte creëren”

Het gemeentebestuur gaat zijn bestaande schuldenlast, momenteel zo’n 42 miljoen euro, spreiden over een langere periode. “Op die manier creëren we extra financiële ruimte in de moeilijkste jaren”, legt schepen van Financiën Kris Van Hoeck (CD&V) uit. Maar de herschikking komt wel met een kostenplaatje van 1 miljoen euro. “Waanzinnig”, vindt oppositiepartij Vlaams Belang.

Het gemeentebestuur sleept nog steeds een aanzienlijke schuldenberg mee uit het verleden. De schuld van de gemeente en het OCMW bedraagt op dit moment samen meer dan 42 miljoen euro. Die geconsolideerde schuld weegt zwaar door in de budgetten van de gemeente en het OCMW. Daarom wil het bestuur nu een aantal lopende kredieten bij Belfius hergroeperen in één nieuw krediet. Het gaat om kredieten ten bedrage van 11.056.957,97 euro, ongeveer één vierde van de totale schuld, die worden herschikt tot één krediet met een looptijd van 20 jaar en met een vaste rentevoet.

Lage rentevoeten

“We maken gebruik van de huidige lage rentevoeten en verspreiden een beperkt en afgelijnd deel van de schulden en lasten over een langere periode”, licht schepen van Financiën Kris Van Hoeck (CD&V) toe. “Dit is geen ongewone praktijk, integendeel. Verschillende steden en gemeenten deden ons dit al voor. Voor een goed begrip: we gaan geen nieuw kapitaal lenen en onze schuldenlast wordt niet groter. We spreiden een deel van onze schulden gewoon over een langere periode. De last van de schulden uit het verleden weegt vooral door in de eerste jaren en daalt snel in de daaropvolgende jaren. In die zin creëert deze spreiding extra financiële ruimte in de moeilijkste jaren.”

Coronacrisis

Uiteraard komt de herschikking van de schulden wel met een kostenplaatje. “Reëel gaat het over een kost van 1 miljoen euro verspreid over 20 jaar”, aldus Van Hoeck. “Het gaat dus om een jaarlijkse bedrag van ongeveer 50.000 euro. Rekening houdend met de inflatie zouden we volgens de prognoses op het einde van de 20 jaar een kleine winst maken van zo’n 100.000 euro. Bovendien creëren we door deze ingreep tot 2026, langer dan deze legislatuur, extra budgettaire ruimte voor een bedrag van meer dan 6 miljoen euro. Dat stelt ons in de mogelijkheid om minder te moeten gaan lenen dan nu in het meerjarenplan is voorzien. Het zal ons wellicht zelfs helpen om de nog te verwachten gevolgen van de coronacrisis mee op te vangen.”

Marktbevraging

De maatregel werd tijdens de vorige – digitale – gemeenteraad goedgekeurd. Maar oppositiepartij Vlaams Belang liet wel duidelijk weten dat het zicht tegen de ingreep verzet. “Men wil de Bomenaar opzadelen met een factuur van 1 miljoen euro”, zegt fractievoorzitter Hans Verreyt (VB). “Natuurlijk daalt de jaarlijkse leninglast als we de leningen herfinancieren over een langere periode, maar de te betalen extra interesten stijgen wel met het waanzinnige bedrag van meer dan 1 miljoen euro. De exuberante meerkost van deze operatie is zo groot dat volgens ons een marktbevraging op zijn plaats is, als men dit willens nillens zou willen doordrukken.”

Lees meer