2 Medewerkers van Natuurpunt plaatsten nieuwe nestkasten voor de Klein-Brabantse torenvalken.
rv Medewerkers van Natuurpunt plaatsten nieuwe nestkasten voor de Klein-Brabantse torenvalken.

Klein-Brabantse torenvalken krijgen nieuwe nestkasten

Natuurpunt Klein-Brabant legt de torenvalken in de regio in de watten. Vrijwilligers zorgden voor een reeks nieuwe nestkasten voor de vogels.

“We plaatsten nieuwe kasten in de Laenenbemd in Liezele, aan een oude vlasrootput in Oppuurs en op site de Steenovens in Sint-Amands. Ook een oude nestkast op de Eikerheide in Eikevliet werd hersteld. Alles samen hangen er nu 27 nestkasten voor torenvalken, verspreid over het hele grondgebied van Klein-Brabant”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt.

“Torenvalken maken geen eigen nest. Ze broedden in nestkasten, grote nissen in muren, of in oude ekster- of kraaiennesten. De roofvogels jagen uitsluitend op muizen. Daarom plaatsten we de nieuwe nestkasten ook in of aan de rand van het open landschap. We gaan de nestkasten midden juni controleren op bewoning, en als dat mogelijk is, worden de jonge torenvalken ook geringd met een wetenschappelijke ring. Zo krijgen we nog beter zicht op de aanwezigheid en evolutie van deze dieren in Klein-Brabant.”

2 Een torenvalk met prooi onder de poot.
rv Een torenvalk met prooi onder de poot.

Lees meer