Vandaag hebben al 205 vrijwilligers zich geregistreerd via www.mechelen.be/meldjeaan.
RV Vandaag hebben al 205 vrijwilligers zich geregistreerd via www.mechelen.be/meldjeaan.

Stad registreerde al 643 unieke vrijwilligers voor 1.113 ‘coronataken’

643 unieke vrijwilligers voor 1.113 taken. Dat zijn de mooie cijfers van het vrijwilligersplatform dat de stad Mechelen in het leven riep om vrijwilligers te matchen aan hulpzoekers.

De stad lanceert www.mechelen.be/coronavirus op 13 maart. Daarop vinden Mechelaars niet alleen nuttige informatie, maar kunnen ze hulpvragen stellen of beantwoorden.

“Het systeem matcht niet online, maar laat stadsmedewerkers in de back office wel toe mensen te contacteren en matches te maken. Zo vinden vraag en aanbod elkaar op een heel laagdrempelige manier”, zegt schepen van Sociale cohesie Björn Siffer.

Taken variëren: van huisdieren uitlaten, boodschappen doen of muziek maken tot vrijwillig meehelpen in de zorgsector. “Toch bereiken heel veel hulpvragen ons nog niet. Laat het ons dus zeker weten als jij of iemand anders hulp nodig hebt”, roept de stad op.

Talenten

Het nieuwste luik op het vrijwilligersplatform is er een rond talenten delen. “Bedoeling is om Mechelaars in tijden van corona toch dichter bij elkaar te brengen, maar ook na deze crisis is het een interessante manier om de sociale cohesie en diversiteit in een buurt te versterken. Het doorgeven van talenten kan het zelfvertrouwen een boost geven, het doet iemand groeien, draagt bij aan sociaal contact en leidt tot vriendschappen op lange termijn”, aldus Siffer.

Lees meer