Tijdens een eerdere boomplantactie op domein Bel-Air gingen ook al nieuwe bomen de grond in.
David Legreve Tijdens een eerdere boomplantactie op domein Bel-Air gingen ook al nieuwe bomen de grond in.

Willebroek wil meer dan 10.000 nieuwe bomen planten

De gemeente Willebroek gaat het engagement aan om op vijf jaar tijd meer dan 10.000 nieuwe bomen op haar grondgebied te planten.

“We ondertekenen als gemeente mee het Vlaamse Bomencharter, dat is een collectieve en symbolische actie tegen de klimaatopwarming. Met de ondertekening van dit charter engageren we ons om tegen het einde van 2024 alles samen zo’n 10.500 extra bomen aan te planten op ons grondgebied. Bomen halen immers CO2 uit de atmosfeer en pompen opnieuw zuurstof de lucht in. Ze bieden bescherming tegen hitte, droogte en overstromingen, vormen een lawaaibuffer en bevorderen de biodiversiteit” zegt schepen voor omgeving Maaike Bradt (CD&V).

40 procent

“Het Bomencharter maakt deel uit van het Burgemeestersconvenant 2030, dat gaat voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met maar liefst 40 procent. Iedereen in Willebroek kan ons hierbij helpen: burgers, scholen, bedrijven, landbouwers en meer.” Alle deelnemende gemeenten van de provincie Antwerpen zullen het Bomencharter officieel ondertekenen in het gemeentehuis van Puurs-Sint-Amands op donderdag 12 maart.

Lees meer