'Langsparkeren' (zoals de blauwe strook op het voorstel van sp.a) zit er voorlopig niet in. Voorlopig worden de blauwe en de smalle grijze strook gebruikt om geschrankt te parkeren.
Foto RV 'Langsparkeren' (zoals de blauwe strook op het voorstel van sp.a) zit er voorlopig niet in. Voorlopig worden de blauwe en de smalle grijze strook gebruikt om geschrankt te parkeren.

Kleine Steenweg krijgt fietspaden (maar geen langsparkeren)

Minstens 406 bezorgde burgers en sp.a Wilrijk halen hun slag thuis. De belangrijke toegangsweg Kleine Steenweg in het centrum van Wilrijk zal dan toch worden heraangelegd mét fietspaden. Hier drong sp.a al maanden op aan. Het districtscollege heeft intussen toegestemd.

In februari stelden ze nog tijdens de districtsraad plannen van de heraanleg voor zonder fietspaden. Sp.a Wilrijk kantte zich fel tegen die plannen en lanceerde een petitie op haar website én voerde actie tijdens de jaarmarkt. Het pleidooi om de straat te heraanleggen kende erg veel bijval. "Van minimaal 406 mensen weten we dat ze de petitie ingevuld hebben en ze werd bezorgd aan het districscollege van Wilrijk", zegt Johan Peeters van de sp.a-fractie binnen de Wilrijkse districtsraad. "Als sp.a zijn we uiteraard erg tevreden dat we met onze acties zowel het brede publiek hebben kunnen bereiken en het districtscollege kunnen overtuigen dat een heraanleg met fietspaden noodzakelijk was." De lokale politie blijft wel het onveiligheidsaspect benadrukken door het behoud van dwarsparkeren. "Daarvoor blijven we aandacht vragen. In het ideale scenario, wordt het dwarsparkeren vervangen door langsparkeren." (SCA)

Lees meer