Bufferbekken en fietspad tegen wateroverlast

Op de gemeenteraad kondigde directeur Jan Vandecavey van de provinciale Dienst Waterlopen maatregelen aan om in de toekomst wateroverlast te vermijden. Op de samenvloeiing van de Ring- en Steenbeek komt een bufferbekken op het OCMW-terrein. Verder komt er ook en verhoogd fietspad op de Ruiseledesteenweg aan de Ringbeek en met bedijking rond de woningen. De realisatie staat gepland voor 2016. De gemeente sprak ook af om het buffervermogen van de Ringbeek in de omgeving tussen de Hoogweg en Beernemstraat te behouden en een dwarsberm op de Poelvoorde- en Veldekensbeek aan te leggen. In Zwevezele komt ook een waterspaarbekken op de Grote Beek in de Willemstraat. (VDI)

Lees meer