Ouders en leerkrachten in Wommelgem protesteren tegen de beslissing dat Oogappeltje en 't Laar onder het GO! komen.
Benoit De Freine Ouders en leerkrachten in Wommelgem protesteren tegen de beslissing dat Oogappeltje en 't Laar onder het GO! komen.

Oppositie haalt uit in dossier van overheveling gemeentelijk onderwijs: “Burgemeester lijkt te denken dat hij CEO is van de nv Wommelgem”

De vernietiging van de beslissing om de gemeentelijke basisscholen over te dragen aan het Gemeenschapsonderwijs blijft gespreksonderwerp nummer één in Wommelgem. De oppositiepartijen zijn vooral niet te spreken over de reactie van burgemeester Frank Gys. “De burgemeester lijkt te denken dat hij CEO is van Wommelgem NV, waar hij naar eigen goeddunken de beslissing kan nemen om het dochterbedrijf Onderwijs door te verkopen.” 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur vernietigde vorige week de overname van het Gemeentelijk Onderwijs door het Gemeenschapsonderwijs na een klacht door de oppositie. In een reactie op die vernietiging sneerde de burgemeester richting oppositie en verweet hij hen de jobs van de leerkrachten in gevaar te brengen:  “Het enige wat de vakbond en de oppositie dus hebben verwezenlijkt is dat sommige leerkrachten hun jobs daardoor in gevaar zijn gekomen én dat we een extra gemeenteraad moeten inlassen”, zei Frank Gys vorige week.

“Administratieve foutjes”

Volgens de oppositie minimaliseert Gys de drie klachten die werden ingediend door de schoolraad, door de vakbonden en door de oppositie van de gemeenteraad en schuift hij ze aan de kant als “administratieve foutjes” zonder inhoud. 

Als N-VA en Open Vld denken dat ze deze beslissing opnieuw zonder overleg met de scholen en de bevolking kunnen doorduwen, dan vergissen ze zich schromelijk. Ik voorspel dat er dan opnieuw acties zullen ontstaan

Jan Hertoghs

“Het is logisch dat de overname door de gouverneur vernietigd werd op basis van administratieve procedurefouten. Dat is ook de enige grond waarop zij een gemeenteraadsbeslissing kán vernietigen. Dit zegt niks over de beoordeling van de andere argumenten die in de klachten werden aangehaald, zoals het ontbreken van een participatietraject of het ontbreken van de hoogdringendheid”, vertelt Bart Van Scharen (onafhankelijke). 

Volgens de oppositie schermt de burgemeester ook met de jobs van de leerkrachten die in gevaar zouden zijn. “Het klopt dat we uit de scholengemeenschap ZAWORA zijn gestapt, maar we zijn wel in de scholengemeenschap van Fluxus gestapt. Alle scholengemeenschappen starten volgend schooljaar een nieuwe cyclus van zes jaar. De aanvragen hiervoor moesten reeds binnen zijn. Binnen één scholengemeenschap kunnen verschillende schoolbesturen probleemloos samenwerken. Onze gemeentescholen kunnen hier dus wel perfect in blijven functioneren zonder dat er uren in gevaar hoeven te zijn”, zegt Yve Staes (Gemeentebelangen).

Slechte communicatie

Wat de oppositiepartijen vooral zorgen baart, is de toon die zowel de burgemeester als de schepen van onderwijs, Kelly Joris, aanslaan. Jan Herthogs (Groen): “De burgemeester lijkt te denken dat hij CEO is van Wommelgem NV, waar hij naar eigen goeddunken de beslissing kan nemen om het dochterbedrijf Onderwijs door te verkopen. Hij vergist zich, want een gemeente is geen bedrijf en onderwijs ligt erg gevoelig bij heel wat Wommelgemnaars. Als N-VA en Open Vld denken dat ze deze beslissing opnieuw zonder overleg met de scholen en de bevolking kunnen doorduwen, dan vergissen ze zich schromelijk. Ik voorspel dat er dan opnieuw acties zullen ontstaan vanuit de bevolking die deze beslissing voor lange tijd zullen blokkeren.”

De oppositie vraagt om deze beslissing uit te stellen tot het einde van volgend schooljaar om de tijd te nemen om inspraak en participatie te laten plaatsvinden door de scholen en de burgers van Wommelgem. “Enkel op die manier kunnen we een gedragen beslissing nemen over de toekomst van het basisonderwijs in Wommelgem.”

Lees meer