Vera Schoeters, Yve Staes, Barbara De Laet en Jan Herthogs willen dat Oogappeltje en ‘t Laar gemeentescholen blijven en niet worden overgedragen aan het gemeenschapsonderwijs.
Benoit De Freine Vera Schoeters, Yve Staes, Barbara De Laet en Jan Herthogs willen dat Oogappeltje en ‘t Laar gemeentescholen blijven en niet worden overgedragen aan het gemeenschapsonderwijs.

Ouders, leerkrachten en oppositie willen referendum over toekomst gemeentescholen Oogappeltje en ‘t Laar: “Laat inwoners beslissen”

Ouders en leerkrachten van de gemeentelijke basisscholen en de oppositie willen een referendum organiseren over de vraag: moeten de twee basisscholen van Wommelgem gemeentescholen blijven? Eind mei besliste het gemeentebestuur dat beide scholen overgedragen zouden worden aan het gemeenschapsonderwijs GO!. Dat stuitte op veel protest en gouverneur Berx vernietigde de beslissing uiteindelijk. 

We keren terug naar eind mei. De meerderheidspartijen van Wommelgem beslissen dat de gemeentelijke basisscholen Oogappeltje en ‘t Laar vanaf volgend schooljaar overgedragen worden aan het gemeenschapsonderwijs. Reden: zij hebben meer expertise dan de gemeente, die bij een gemeenteschool moet optreden als controlerend orgaan. De beslissing, en dan vooral de manier waarop die genomen werd, stuitte op heel wat onbegrip van ouders, leerkrachten en directie. Begin juli werd de beslissing ook vernietigd door gouverneur Cathy Berx wegens procedurefouten, op advies van Agentschap Binnenlands Bestuur.

Ondanks die vernietiging wil het bestuur de overdracht toch goedkeuren op een speciale gemeenteraad om zo de overdracht in orde te krijgen voor de start van het nieuwe schooljaar in september. Tot grote ontgoocheling van oppositie, ouders en leerkrachten. 

Referendum

Daarom wordt nu een referendumcomité opgericht van ouders, leerkrachten en de oppositie om te kijken hoe ze eenn volksraadpleging kunnen afdwingen. Concreet wil het comité een referendum organiseren over de vraag: “Moet de gemeente zijn twee basisscholen behouden als gemeentelijke scholen?”, zegt Yve Staes (Gemeentebelangen). “Tot  nu toe hebben we nog geen enkel steekhoudend argument gehoord dat een onmiddellijke overdracht van het gemeentelijk onderwijs rechtvaardigt. Er is gezegd dat het gemeentebestuur te weinig pedagogische expertise zou hebben, maar het bestuur acht zich wel bekwaam om de overdracht grondig genoeg onderzocht te hebben.” 

Niet in programma's

“Vanuit een politiek oogpunt heb ik er grote problemen mee dat noch N-VA, noch Open Vld een stopzetting van het gemeentelijk onderwijs in hun verkiezingsprogramma hadden geschreven. De kiezer heeft hier dus geen rekening mee kunnen houden bij het uitbrengen van hun stem. Dankzij een referendum zullen alle burgers van Wommelgem zich nu wel kunnen uitspreken over de noodzaak van gemeentelijk onderwijs. Alle argumenten voor en tegen zullen daarbij op tafel moeten komen”, zegt Jan Herthogs (Groen).

Momenteel zijn verschillende teams van ouders, leerkrachten en oppositiepartijen bezig om 2.600 handtekeningen te verzamelen van Wommelgemse burgers die de vraag voor het referendum mee willen steunen. Momenteel hebben al 2.000 mensen de brief ondertekend.  

Lees meer