Koen Roman (Groen) en Steven Bettens (Groen) bij een bouwwerf waar opgepompt water onmiddellijk naar de riool stroomt. "In periodes van droogte moet dat verboden worden", vinden ze.
Ronny De Coster Koen Roman (Groen) en Steven Bettens (Groen) bij een bouwwerf waar opgepompt water onmiddellijk naar de riool stroomt. "In periodes van droogte moet dat verboden worden", vinden ze.

Groen vraagt maatregelen om water te sparen bij droogte: “Opgepompt grondwater mag op werven niet langer de riool in”

Het stadsbestuur van Oudenaarde moet aannemers verbieden om in periodes van droogte bemalingswater op werven nog in de riool te lozen. Dat staat in een voorstel dat Groen maandag voorlegt aan de gemeenteraad. 

Sedert Hemelvaart is het op vele plaatsen verboden om nog water op te pompen uit rivieren en beken.  Door de aanhoudende droogte legt de provincie deze maatregel op. Maar steden en gemeenten kunnen en moeten zelf ook initiatief nemen: water dat opgepompt wordt op bouwwerven – de zogenaamde bronbemaling – zou niet langer rechtstreeks in de riool mogen verdwijnen”, vinden provincie- en gemeenteraadsleden Koen Roman en Steven Bettens (Groen). 

Voorzien in vergunning

“Boeren mogen  niet langer water oppompen uit beken en rivieren en in een volgend stadium zullen tuinen niet meer mogen besproeid worden,” voorspellen provincieraadslid Koen Roman en gemeenteraadslid Steven Bettens. “Dat zijn logische gevolgen van de aanhoudende droogte. Maar tegelijkertijd zien we dat het water dat opgepompt wordt op bouwwerven rechtstreeks in de riool verdwijnt. Wij vragen dat Oudenaarde initiatief neemt om dit water niet verloren te laten gaan. Voor bronbemaling is een vergunning nodig. De stad kan in de omgevingsvergunning als bijzondere voorwaarde opleggen dat aannemers het opgepompte water bij droogte moeten opvangen  en ter beschikking stellen van de buurt. Maar het uitgangspunt blijft om in eerste instantie in te zetten op retourbemaling. Dat betekent het water in de directe omgeving weer laten infiltreren. Als dat niet kan, moet de aannemer verplicht worden om het bemalingswater op te vangen”, stellen de groene politici voor.

Naar gemeenteraad

“We beseffen dat deze maatregel pas opgelegd kan worden bij toekomstige vergunningen. Op korte termijn kan, gezien de omstandigheden, de stad vragen dat de aannemers hun verantwoordelijkheid opnemen en initiatief nemen. Omwonenden zouden de aannemers nu al dankbaar zijn”, zegt Bettens. Hij trekt met het voorstel naar de gemeenteraad maandag. Daar pleit ook sp.a-gemeenteraadslid André Vansteenbrugge voor het zuiniger omspringen met water. Koen Roman dient het voorstel ook in bij de provincieraad.

Lees meer