Photo News

Huurders in Oudenaarde zijn vooral jong, alleenstaand of eenoudergezinnen en van niet-Belgische afkomst

Uit een analyse van de huurmarkt in Oudenaarde blijkt dat meer dan de helft (51%) van de huurders jonger dan 35 jaar is. 46,8% is alleenstaand en 54% van de huurders is een éénoudergezin. Opvallend is dat twee op de drie (67,3%) huurders in Oudenaarde van niet-Belgische afkomst zijn.

“Vooral het grote aandeel huurders van niet-Belgsiche afkomst verrast mij”, reageert schepen Stefaan Vercamer (CD&V) op de cijfers. “Op een totaal van 4.112 huurwoningen wil dat zeggen dat er 2.767 huurwoningen bewoond worden door deze groep. Dat is aanzienlijk hoger dan het provinciaal gemiddelde (62,5%) en een pak hoger dan het regionaal gemiddelde (58,7%)”, vergelijkt de schepen. Ook opvallend: 4,5% van het totaal aantal huurwoningen zijn sociale woningen. Provinciaal is dat 6,3%. In tegenstelling tot de private huurmarkt zijn de jongeren sterk ondervertegenwoordigd op de sociale huurmarkt. De helft van de huurders van sociale woningen zijn zestigplussers, zo leert het onderzoek nog.

Nood aan betaalbaar wonen

“De analyse bevestigt nog maar eens dat er een grote nood is aan betaalbare huisvesting”, vindt Vercamer. “Een kleine 700 gezinnen (of 5% van de gezinnen in Oudenaarde) staan op de wachtlijst voor een sociale woning. De inhaalbeweging om meer sociale huurwoningen te bouwen, die vorige legislatuur werd gestart, zetten we nu onverminderd voort. We willen dat er tegen het einde van de legislatuur 6% sociale huurwoningen zijn. Dat is het provinciaal gemiddelde. Daarnaast is het ook belangrijk eigendomsverwerving te stimuleren. 70% van de gezinnen zijn eigenaar van een woning en dat geeft stabiliteit, woonzekerheid en is belangrijk voor het pensioen later, omdat men dan geen huisvestingskost heeft”, bedenkt de schepen.

Lees meer