Nico De Wulf en Filip De Moor zijn tevreden met de maatregelen in de Sint-Martinusstraat.
rv Nico De Wulf en Filip De Moor zijn tevreden met de maatregelen in de Sint-Martinusstraat.

Oppositiepartij sp.a/onafhankelijk reageert tevreden op maatregelen in Sint-Martinusstraat

De proefopstelling met bloembakken in de Sint-Martinusstraat in Wortegem-Petegem is weggenomen. De opstelling moest het verkeer in de straat afremmen, maar is na een buurtvergadering en evaluatie vervangen door extra verkeersborden en wegmarkeringen. Oppositiepartij sp.a/onafhankelijk reageert tevreden op de beslissing.

Raadslid Nico De Wulf had al langer bedenkingen bij de proefopstelling. Samen met bestuurslid Filip De Moor ging hij ook langs bij buurtbewoners. “Dat er snelheidsremmende maatregelen nodig waren in de Sint-Martinusstraat was al lang duidelijk, maar de plaatsing van de bloembakken zorgde voor gevaarlijke situaties. Daarom hebben we ook op de gemeenteraad aan het bestuur gevraagd om de opstelling te herzien en naar de buurt te luisteren.”

Wegmarkeringen

De buurtvergadering vond plaats in maart en na een evaluatie van de opstelling heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de bloembakken weg te nemen. Er is wel een andere maatregel genomen: wegmarkeringen op de straat die duidelijk de maximum toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur aangeven. De gemeente heeft ook snelheidsinformatieborden besteld en de voorrangsregeling aan het Rozenhof is duidelijker aangegeven.

Sp.a/onafhankelijk reageert tevreden op de maatregelen. “We zijn blij dat het gemeentebestuur rekening heeft gehouden met onze opmerkingen en die van de mensen uit de buurt. De maatregelen die nu genomen zijn, zijn een goeie zaak voor de buurtbewoners. Binnenkort komt in het Rozenhof een kinderopvang, een veilige Sint-Martinusstraat is dus belangrijk. We hopen dat er ook voldoende controle is op de snelheden in de straat.”

Lees meer