Het besproeien van sportvelden en landbouwgronden met water uit beken en rivieren is verboden.
Ronny De Coster Het besproeien van sportvelden en landbouwgronden met water uit beken en rivieren is verboden.

Provincie verbiedt oppompen van water uit waterlopen in stroomgebied van de Maarkebeek en Riedekensbeek

Het is tijdelijk verboden om water op te pompen uit enkele waterlopen in Oost-Vlaanderen. In Oudenaarde gaat het om de Maarkebeek en Riedekensbeek.

Als gevolg van droogtes van de afgelopen jaren hebben grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter, waardoor het waterpeil in heel wat waterlopen erg laag staat. Om de schade te beperken, heeft de provinciegouverneur een captatieverbod uitgevaardigd. In Oudenaarde is het verboden water op te pompen uit waterlopen in het stroomgebied van de bovenloop van de Riedekensbeek (waterloop nr. OS315) en het stroomgebied van de benedenloop. Beperkt capteren van drinkwater voor eigen vee dat buiten staat en van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen of voor de productie van drinkwater is wel nog toegelaten.

Het politiereglement, dat ook betrekking heeft op andere waterlopen in de provincie, staat op de website van de stad.

Lees meer