Canadaganzen worden afgeschoten

De Canadaganzenpopulatie zal vanaf de maand juli worden teruggedrongen in De Maatjes om lokale plantengroei, watergebieden en overwinterende ganzen een betere kans te geven. De Canadagans is een vogel die van nature in Noord-Amerika voorkomt. Ze werd in Europa als siervogel ingevoerd. In natuurgebieden zoals De Maatjes wordt door de grote populatie de vegetatie beschadigd en concurreren ze met ganzen die er komen overwinteren.


Om die reden gaat de Vlaamse overheid, samen met de provincie en de lokale besturen, deze soort op een aantal plaatsen verwijderen. (VTT)

Lees meer