RV

Pidpa legt focus op duurzame watervoorziening

Op 21 juni 2019 kon Pidpa, het integrale waterbedrijf in de provincie Antwerpen, opnieuw mooie resultaten over het boekjaar 2018 voorleggen op haar algemene vergadering. Een financieel gezond bedrijf “enerzijds het gevolg van een stijging van het waterverbruik met bijna 3,5% tijdens de voorbije lange en hete zomer; anderzijds een effect van de vele inspanningen die Pidpa heeft geleverd om haar kosten te verminderen en de efficiëntie van haar werking te verhogen”, aldus Mieke Van den Brande, voorzitter van Pidpa.“Dit resultaat geeft Pidpa de nodige armslag om verder te investeren in een duurzame watervoorziening, te investeren in mensen en middelen om oplossingen te bieden voor toekomstige waterproblemen.”

Vandaag worden wij al geconfronteerd met langdurige periodes van droogte en korte periodes met overvloedige regenval. Pidpa, als integraal waterbedrijf, levert oplossingen om dit teveel aan water te bewaren voor drogere periodes, door meer opvang van hemelwater in bufferbekkens of door dit hemelwater nog meer te laten infiltreren om de grondwaterreserves aan te vullen.

Naar aanleiding van een nieuwe lokale bestuursperiode, met onder meer een nieuw samengestelde raad van bestuur, keurden de leden van de algemene vergadering ook het ‘beleidsplan 2019–2024’ goed. Vooraf werd dit reeds voorgelegd aan de gemeenteraden van de 64 steden en gemeenten van het werkingsgebied van Pidpa. Dit beleidsplan steunt op 4 pijlers: duurzaamheid, operationele excellentie, klant-en marktgerichtheid en partnerships.

“Met het oog op een duurzame watervoorziening, wil Pidpa, als integraal waterbedrijf, onder meer haar portfolio van rioleringsgemeenten verder uitbreiden”, aldus Eddy Troosters, CEO van Pidpa. “Daarnaast zijn we klaar om onze klanten ‘water op maat’-oplossingen aan te bieden. Immers niet voor elke toepassing heb je drinkwaterkwaliteit nodig. Pidpa wil het ‘sterk merk’ van water blijven!”

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer