De drie jonge slechtvalken in de kerktoren van Zele werden intussen geringd.
Foto Kos, Patrick De Brauwer De drie jonge slechtvalken in de kerktoren van Zele werden intussen geringd.

Drie slechtvalken geboren in Zeelse kerktoren

Het koppel slechtvalken in de kerktoren van de Sint-Ludgeruskerk heeft drie jongen gekregen. Pas begin dit jaar werd er een nestkast geïnstalleerd voor slechtvalken met de bedoeling om de overlast van duiven te beperken. Bijna meteen kwam een koppel er broeden met drie geboortes als resultaat.

De slechtvalk behoort tot de grootste valkensoorten die er zijn. Enkele decennia terug was de roofvogel bijna volledig verdwenen door het gebruik van pesticiden, maar nu is de vogel opnieuw aan een opmars bezig. "De voorbije drie jaar werd de aanwezigheid van slechtvalken al vastgesteld in Zele. Broeden konden de vogels echter niet omdat er in Zele geen broedkorf was", zegt Patrick De Brauwer, voorzitter van de Zeelse milieuraad.De Brauwer stelde meteen voor om een nestkast te voorzien en daarmee ook het overlastprobleem van de duiven aan te pakken. "Eerder werd al een professionele valkenier ingezet om de verwilderde duiven te verjagen, maar die bood slechts een tijdelijke oplossing. Met de permanente aanwezigheid van de slechtvalken vermindert de overlast van nesten en kadavers van duiven in goten en op daken." Het koppel slechtvalken nam bijna meteen hun intrek in de kerktoren op het marktplein en er werd meteen gebroed.


Resultaat: Marieken, Anneke en Klaartje van Zele werden geboren. "Dat zijn symbolische namen, eigenlijk kregen ze een ring met nummers van het KBIN", zegt De Brauwer. "De symbolische namen verwijzen naar heiligen die in onze parochie voorkomen. Als alles goed gaat, vliegen de jonge vogels binnen een aantal weken uit. Nog tot de zomer blijven ze bij hun ouders om nadien hun eigen weg te zoeken." (KDBB)

Lees meer