IDM vergeet detailinfo op afrekening huisvuil

Het aanslagbiljet van de huisvuilbelasting dat de Zelenaars in de bus kregen, bevat geen gedetailleerde informatie. IDM stuurt een rechtzetting.

Afvalintercommunale IDM verstuurde vorige week het aanslagbiljet waarop alleen de milieubelasting en de afrekening van januari tot en met april te zien was voor de ophaling van de grijze en de groene containers. Heel wat Zelenaars stelden zich vragen omdat er nergens duidelijk omschreven staat om hoeveel containers het gaat. "Door een drukfout ontbreekt de detailinformatie. Het totale bedrag dat op de factuur vermeld staat, is wel correct", zegt Annick Maes, communicatieverantwoordelijke van IDM. "Wij zullen iedereen een duplicaat opsturen met de detailinfo. Uiteraard moet er slechts één aanslagbiljet betaald worden." Volgens IDM ligt de fout bij de onderaannemer. "De kosten worden dan ook volledig door hem gedragen." Tijdens de gemeenteraad lieten oppositiepartijen N-VA en CD&V ook al weten dat ze niet akkoord waren met de milieubelasting die dit jaar opnieuw ingevoerd werd. Die belasting bedraagt 55 euro per jaar voor elk Zeels gezin. (KDBB)

Lees meer