De nieuwe sporthal, die nu ook een naam heeft, zal officieel de deuren openen op 19 april.
Geert De Rycke De nieuwe sporthal, die nu ook een naam heeft, zal officieel de deuren openen op 19 april.

Naam nieuwe sporthal bekend: De Klodde

De naam van de nieuwe sport- en jeugdinfrastructuur van Zele is officieel bekendgemaakt. Dat gebeurde tijdens een infoavond voor alle verenigingen die gebruik zullen maken van het complex. ‘De Klodde’ kwam uit maar liefst 200 inzendingen als winnaar uit de bus.

“Men refereert hiermee naar de succesvolle Zeelse vlasindustrie in het verleden en daarnaast resoneert het goed met het nabijgelegen cultuurcentrum De Wiek”, licht schepen van Sport Francis De Donder (Leefbaarder Zele) de keuze toe.

Het gemeentebestuur ging niet over één nacht ijs. Alle Zelenaars kregen de kans om suggesties door te sturen, waarna zowel de sport-, cultuur-, als de jeugdraad een shortlist samenstelden.

Deze lijst met maximaal vijftien namen werd voorgelegd aan het bestuur, waarna in overleg met de adviesraden een winnaar gekozen werd.

Opening

Naast het bekendmaken van de naam, viel er nog meer nieuws te rapen. “Samen met de aannemer werken onze gemeentelijke diensten heel intensief om de nieuwe sportinfrastructuur in gebruik te kunnen nemen tegen eind maart 2020. De officiële opening is voorzien op zondag 19 april”, geeft schepen Anthuenis een antwoord op de veelgestelde vraag van de talrijke Zeelse verenigingen.

Nieuwe cafetaria

Ook de exploitatie van de cafetaria is een belangrijk onderdeel van het geheel. Omdat de focus voornamelijk lag op het uitbatingsconcept en de samenwerking met de lokale verenigingen en de voorwaarden dus niet op voorhand werden vastgesteld, waren er erg veel geïnteresseerden.

Belangrijkste doelstelling is de realisatie van een goed draaiend sportcafé waarmee de uitbater zijn boterham kan verdienen. Na de ronde waar de kandidaten hun businessplan kwamen verdedigen, viel de keuze op het concept van Gerd Geerinckx.

Gerd had een gemotiveerd voorstel voor de uitbating van de horecazaak en kan terugvallen op een ruime ervaring in de horeca. Verder werd er al nagedacht over de mogelijke doelgroepen en hoe hij die met concrete acties kan bereiken. Ook met partners, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, wilt men een constructieve en langdurige samenwerking realiseren.

“Voor mezelf stel ik eind maart als doelstelling om de deuren te openen”, licht een gemotiveerde Gerd Geerinckx toe. “Ik heb niet lang getwijfeld om me kandidaat te stellen voor dit prestigeproject dat mooi op het palmares staat. Het is een waardige uitdaging om een meerwaarde te creëren die aan de verwachtingen van de gemeente Zele voldoet. Verder is er nog een enorm groeipotentieel dat ik maximaal wil benutten”, besluit de nieuwe uitbater.

Lees meer