Een beeld van de prachtige Canisvliet zonder windmolens. In de nabije toekomst zullen in de achtergrond twee gigantische windmolens opdoemen.
RV Een beeld van de prachtige Canisvliet zonder windmolens. In de nabije toekomst zullen in de achtergrond twee gigantische windmolens opdoemen.

Bouw van windmolens naast Canisvliet roept vragen op: “Voldoende garanties ingebouwd dat er geen overlast mag zijn voor mens en natuur”

Oost-Vlaanderen zet het licht op groen voor de bouw van twee gigantische windturbines naast het natuurgebied Canisvliet. Ook de gemeente gaf eerder voorwaardelijk positief advies. Toch lijkt niet iedereen opgezet met de komst van de twee groene mastodonten. Oppositieraadslid Martin Acke (N-VA) wil de meerderheid interpelleren en eerder werden ook al negen bezwaarschriften ingediend. Volgens schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA) gaat het om een moeilijke beslissing, maar zijn er voldoende voorwaarden opgelegd om te garanderen dat de windmolens geen overlast creëren voor zowel mens als natuur.

De bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen verleent baggeraar Jan De Nul toestemming om twee windturbines van maar liefst tweehonderd meter hoog neer te poten ten noorden van Zelzate. Eén windmolen komt langs het kanaal op de grens met Nederland, de andere langs de R4 aan de afrit naar de Karnemelkpolder. Opvallend, zeker als je weet dat het waardevolle natuurgebied Canisvliet vlakbij is en ook het centrum van Zelzate op amper een boogscheut ligt. Eerder diende ook al de gemeente Terneuzen verzet in tegen de twee windmolens. Ex-schepen Martin Acke spaart zijn kritiek dan ook niet. “Ik begrijp niet dat het college voorwaardelijk positief advies gaf. Het vorige bestuur met Open Vld, N-VA en CD&V hield rekening met tal van argumenten uit de bezwaarschriften en stuurde een negatief advies naar het provinciebestuur. De bezwaren gingen over hinder door slagschaduw, lawaai en de impact op het naastgelegen Nederlandse natuurgebied Canisvliet en het wandelbos.”

Weloverwogen

“Het was zeker geen gemakkelijke beslissing”, zegt schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA). “Maar wel een weloverwogen beslissing. Het vorige college had een negatief advies gegeven. Wij hebben beslist daar een voorwaardelijke positief advies van te maken. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste maakt de bouw van windturbines deel uit van ons klimaatactieplan. Het is onze intentie Zelzate op termijn volledig te voorzien van groene energie. Ten tweede vreesden we dat wanneer ons negatief advies genegeerd zou worden door de deputatie, we niks meer te zeggen zouden hebben in dit dossier. Daarom hebben we voorwaarden opgelegd die ook allemaal gevolgd worden. In die voorwaarden staat dat er geen lawaai- en geluidshinder mag zijn. Daarnaast wordt ook een stilstandmodule ingebouwd en zijn er voorwaarden rond slagschaduw.”

Fauna en flora

Ook voor de fauna en flora heeft de gemeente Zelzate volgens De Vuyst voldoende voorwaarden laten opleggen. “We zijn daarvoor te rade gegaan bij het Agentschap Natuur en Bos, dat trouwens ook voorwaardelijk positief advies verleent. Zo zijn er voldoende garanties dat de vleermuizen- en vogelpopulatie geen hinder zal ondervinden van de windmolens. Ook voor het groen zijn er voorwaarden opgenomen. Wat ik wel begrijp, is dat mensen het niet zien zitten dat ze bij een wandeling in de Canisvliet plots geconfronteerd worden met het zicht op een windmolen. Daarom was het ook een erg moeilijke beslissing. We zijn er echter van overtuigd dat de groene voordelen voor het milieu van deze windmolens opwegen tegenover de negatieve visuele impact.”

Lees meer