Deze enthousiastelingen plantten dinsdagochtend 40 nieuwe zomereiken aan langs het fietspad tussen de Denderdreve en de Groene Briel.
RV Deze enthousiastelingen plantten dinsdagochtend 40 nieuwe zomereiken aan langs het fietspad tussen de Denderdreve en de Groene Briel.

Fietspad tussen Groene Briel en Denderdreve telt 40 nieuwe zomereiken

Het fietspad tussen Groene Briel en Denderdreve is een pak groener. Zo plantten enkele vertegenwoordigers van de milieuraad en de vzw Give it Back er dinsdagvoormiddag 40 nieuwe zomereiken aan.

Ook schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA) stak mee de handen uit de mouwen. “Onze gemeente is vandaag opnieuw een stukje groener”, glunderde hij achteraf. “Nu zoeken we nog 40 peters en meters voor deze bomen. We willen voor elke inwoner in onze gemeente een boom aanplanten. Goed voor 12.500 nieuwe bomen. Dat we daarbij de hulp krijgen van organisaties als vzw Give it Back is fantastisch.”

Geen hinder

De vroegere populieren in de Groene Briel werden gekapt omdat ze heel wat hinder veroorzaakten. Doordat de wortels van de bomen naar boven kwamen, lag het fietspad er op bepaalde plaatsen bijzonder slecht en gevaarlijk bij. “Deskundigen hebben  bevestigd dat de zomereiken geen bedreiging vormen voor het wegdek. Ze zullen ook ten noorden van de aanpalende tuinen worden ingeplant waardoor er geen schaduwhinder zal zijn.”

Lees meer