Subsidie voor installaties die afvalwater zuiveren

De gemeente Zemst gaat op eigen kosten individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA) bouwen voor afgelegen woningen.

Bovendien krijgen de eigenaars ook een subsidie van 1.000 euro, waardoor ze zelf slechts 500 euro moeten betalen voor de eenmalige aansluiting. Zo'n IBA moet voorkomen dat ongezuiverd afvalwater in de waterlopen of in de grond terechtkomt.


93 procent van de woningen in Zemst is aangesloten op een bestaande riolering. Voor afgelegen, landelijke woningen is het ecologisch en economisch niet verantwoord om een riolering aan te leggen. Daardoor stroomt heel wat ongezuiverd afvalwater in de waterlopen of in de bodem. Daar wil de gemeente nu een einde aan maken door op eigen kosten individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater aan te leggen. Zo'n IBA moet het huishoudelijk afvalwater zuiveren. Het schepencollege kiest voor een kostenefficiënte collectieve bouw van IBA's, in samenwerking met Aquafin. Per jaar worden er 25 IBA's gebouwd. De eerste reeks wordt dit jaar al aangelegd. De bouw gebeurt op privédomein na overeenkomst met de eigenaar. De gemeente blijft eigenaar van de installatie en staat ook in voor de jaarlijkse controle, periodiek onderhoud en herstellingen. De eigenaar van de woning staat in voor de gekeurde aansluiting van het afvalwater en moet een eenmalige aansluitingskost van 1.500 euro betalen. De gemeente geeft hiervoor een subsidie van 1.000 euro.


Met de IBA's hoopt de gemeente een zuiveringsgraad van 99 procent te bereiken. (RDK)

Lees meer