Zottegem verdeelt de middelen uit het Vlaams noodfonds in drie delen.
rv Zottegem verdeelt de middelen uit het Vlaams noodfonds in drie delen.

Zottegem verdeelt middelen uit Vlaams noodfonds voor sport, cultuur en jeugd

Het stadsbestuur van Zottegem heeft een verdeling uitgewerkt voor de 272.941 euro die het heeft ontvangen uit het Vlaams noodfonds ter ondersteuning van lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. 150.000 euro gaat rechtstreeks naar de erkende verenigingen, 70.000 euro naar logistieke ondersteuning en 53.000 euro naar de heropstart van socio-culturele activiteiten.

Het stadsbestuur heeft beslist om de bijna 273.000 euro in drie potten te verdelen. Een eerste deel van 150.000 euro gaat via sportsubsidies en hinderpremies voor jeugd en cultuur naar de erkende verenigingen in de stad. De sportclubs zullen op die manier dit jaar een verdubbeling van hun normale werkingssubsidie krijgen. “Na overleg binnen het coördinatieteam van de sportadviesraad, blijkt het verdubbelen van 55.000 euro subsidies naar 110.000 euro de meest logische oplossing”, zegt schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA). “Het is een eerlijke verdeelsleutel en brengt geen extra administratie met zich mee voor de clubs en onze eigen sportdienst.” Voor de jeugd- en cultuursector werkt de dienst Vrije Tijd een hinderpremie uit om de 95.000 euro te verdelen. “Zo kunnen we op een laagdrempelige manier bevragen wat de geleden schade is”, zegt schepen van Jeugd en Cultuur Lieselotte De Roover (CD&V). Tegen 31 oktober zullen alle aanvragen voor de premies geëvalueerd zijn.

Logistieke ondersteuning

Zottegem voorziet ook 70.000 euro logistieke ondersteuning voor de organisatie van activiteiten in tijden van corona. De stad zal onder meer alcoholgel, mondmaskers, digitale koortsthermometers en handschoenen aanbieden aan de verenigingen. “We overwegen ook de aankoop van extra dranghekkens, tenten, tafels en stoelen, die we dan via de uitleendienst aan de verenigingen kunnen ontlenen. We zullen één aanspreekpunt aanstellen om adequaat te kunnen ingaan op de noden van de verenigingen, in functie van de beschikbare middelen”, legt schepen Cassiman uit.

Heropstart activiteiten

Tot slot gaat ook een deel van de pot naar de heropstart van allerhande activiteiten op vlak van sport, cultuur en jeugd in Zottegem. Er zal daarbij ook aandacht zijn voor de kwetsbaren in de samenleving, bijvoorbeeld door middel van de verdere uitbouw van het Rap op Stap-kantoor van het OCMW. “We zitten nog even aan corona gebeiteld, dus we zullen de middelen uit de laatste pot pas in 2021 verdelen, op basis van de aanvragen die we voor het einde van het jaar ontvangen”, zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Lees meer