Broodverkoop in kerk voor goed doel

In de parochiekerk van Oombergen vindt op zondag 5 februari om 10 uur de jaarlijkse Sint-Agathaviering met broodverkoop plaats. Voor dit unieke gebeuren moeten we ruim 260 jaar terug in de tijd. Door toedoen van de familie d' Amman, de heren van Oombergen, kreeg de parochiekerk in 1753 een relikwie van de Heilige Agatha in het bezit. Volgens de legende bewees ze al kort na haar dood haar kracht als beschermheilige tegen brand en natuurrampen. Later werd ze de patrones van beroepen die met vuur te maken hebben. Ze werd aanroepen bij brand, aardbevingen, borstziekten, pest en hongersnood. In onze moderne tijd is de heilige Agatha ook de beschermheilige tegen borstkanker. Het was de gewoonte om broden te offeren voor haar naamfeest. De zaterdagnamiddag en de zondagochtend worden de broden naar de kerk gebracht en bij het Sint-Agathabeeld gelegd. Tijdens de eucharistieviering worden de broden door de pastoor gezegend. Nadien zorgen de leden van de kerkraad voor de broodverkoop. (FEL)

Lees meer