Schepen Leen Goossens graat prat op een gezond financieel beleid.
Frank Eeckhout Schepen Leen Goossens graat prat op een gezond financieel beleid.

Gezonde stadsfinanciën: Een jaarlijks financieel evenwicht en schuldafbouw

Voor haar meerjarenplanning gaat de stad Zottegem er prat op dat het gaat om een plan met voldoende investeringsruimte, zonder de schuld te laten oplopen. “We investeren de komende zes jaar maar liefst 46,8 miljoen euro", zegt schepen van Financiën Leen Goossens (CD&V).

Het hoge investeringsbedrag komt er door verdere efficiëntie en optimalisatie binnen de stad en het AGB, maar vooral binnen het OCMW. “Belangrijk hierbij is dat er geen naakte ontslagen vallen en de voornaamste belastingtarieven, met name de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, ongewijzigd blijven. In het kader van het behoud van de open ruimte schrappen we de belasting op onbebouwde percelen. Vervuilende activiteiten belasten we zwaarder, net als tweede verblijvers. Daarnaast actualiseren we de overige belastingtarieven en de retributiereglementen", licht schepen Leen Goossens toe.

Net zoals in het verleden voldoet het meerjarenplan aan het dubbel evenwichtscriterium. “We realiseren elk jaar een positief resultaat op kasbasis en kunnen een jaarlijkse positieve autofinancieringsmarge voorleggen. Voor deze bestuursploeg is het zeer belangrijk dat we de komende zes jaar investeringen realiseren zonder de schuld verder te laten stijgen. Mede dankzij de extra middelen van de Vlaamse overheid zijn we er zelfs in geslaagd de schuld licht te laten dalen met enkele honderdduizenden euro’s", besluit Goossens.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer