Foto Ponsaerts

195.000 euro steun voor dorpskern

Elf Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten ontvangen, via het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling en het programma Platteland Plus, samen meer dan één miljoen euro Europese, provinciale en Vlaamse subsidies. De dorpskernvernieuwing in Halle-Booienhoven (Zoutleeuw) krijgt 195.000 euro steun. Bij de heraanleg van de Asbroekstraat in Halle zal er extra aandacht gaan naar veilig verkeer voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer.


Het ontwerp van de dorpskernvernieuwing op de as Sint-Truiden - Tienen kwam tot stand na een bewonersparticipatie waarbij een 60-tal omwonenden ideeën formuleerden. Het mistroostige pleintje zal met groene zones, zitbanken en een fietsenstalling worden ingekleed. De huidige glascontainers worden vervangen door een ondergronds systeem. De werken zullen nog dit jaar starten.


(SPK)

Lees meer