Traditioneel helpen heel wat buitenlandse seizoensarbeiders bij de oogst.
Bollen Traditioneel helpen heel wat buitenlandse seizoensarbeiders bij de oogst.

Fruit plukken in bubbel en dagelijks temperatuur meten: ook seizoensarbeiders horen zich aan regels te houden

In augustus komen traditioneel heel wat buitenlandse seizoensarbeiders helpen bij de fruitoogst. In overleg met de provinciegouverneur van Limburg heeft de gouverneur van Vlaams-Brabant vastgelegd hoe de gemeenten in deze coronatijd moeten omgaan met deze instroom. Een politiebesluit bekrachtigt de afspraken, en de burgemeesters zien toe op de toepassing ervan. 

Voor ze mogen beginnen werken, moeten seizoensarbeiders zich inschrijven in de gemeente. Om te vermijden dat elke arbeider apart naar het gemeentehuis gaat, raadt de gouverneur aan om dit op niveau van het bedrijf te organiseren. Het bedrijf kan de gegevens van elke werknemer en een kopie van de paspoorten verzamelen om zo de registratie op het gemeentehuis gezamenlijk uit te voeren.

Na registratie krijgt elke arbeider een INSZ nummer, dat is een identificatienummer voor de sociale zekerheid. De individuele testresultaten worden gekoppeld aan dit nummer, zodat iedereen makkelijk op te sporen is in het geval van besmetting.

Van verplichte test tot dagelijks temperatuur meten

Werknemers die afkomstig zijn uit een land dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten zich bij aankomst in de provincie meteen laten testen op het coronavirus en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.

Werknemers uit een land dat als groene zone is aangeduid, moeten hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen dient meteen een arts te worden geraadpleegd.

De seizoenarbeiders worden bij de bedrijven in de provincie Vlaams-Brabant tewerkgesteld in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in de groep bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting bestaat, dient de hele groep te worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat.

Lees meer