Bosranden in natuurgebied Grote Getevallei worden aangepakt. Spontane verbossing moet helpen tegen de klimaatverandering.
Bollen Bosranden in natuurgebied Grote Getevallei worden aangepakt. Spontane verbossing moet helpen tegen de klimaatverandering.

Natuurpunt wil een robuuste riviervallei in natuurgebied Grote Getevallei

Eind juli start Natuurpunt met de omvorming van enkele bosranden in de kern van natuurgebied Grote Getevallei in Linter en Zoutleeuw. Nadien moet onder andere een spontane verbossing helpen tegen de klimaatverandering. Sinds het najaar van 2014 krijgt het unieke rivierenlandschap ter hoogte van de Grote Getevallei een make-over. Dit heeft tot nu toe geleid tot de terugkeer en een geslaagd broedgeval van de grauwe klauwier en van een reeks bijzondere dagvlinders.

De vaak sterk verruigde randen met cultuurpopulier maken plaats voor zachte, bloemrijke zomen. De aanpassingen komen er omdat de cultuurpopulieren naast het wandel- en fietspad niet alleen de veiligheid in het gedrang brengen, maar, zo luidt het bij Natuurpunt “ook enigszins de ontwikkeling afremden van de bloemrijke graslanden”. Samen met de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de gemeente Linter werkte Natuurpunt een plan uit en worden de zones omgevormd tot “structuurrijke bosranden, die nectar leveren en bijzondere dagvlinders lokken zoals het groot dikkopje, het koevinkje en het oranje zandoogje”.

Spontane verbossing 

Nadien beogen de initiatiefnemers een spontane verbossing die, op middellange termijn, moet helpen bij de aanpak van de klimaatverandering. “Spontaan verboste vegetaties en ijlere bosranden slaan namelijk relatief meer koolstof op en dit dankzij een tragere opbouw van de humuslaag. Een goede waterhuishouding met hogere grondwaterstanden, waardoor de bovenste bodemlaag niet te diep en te snel uitdroogt, is daarbij ook van cruciaal belang”, luidt het bij Natuurpunt.

Bedoeling is om grotere, aaneengesloten boscomplexen te installeren en ervoor te zorgen dat de uitgestrekte open tot halfopen landschappen met unieke vergezichten worden hersteld. Op die manier moeten de typische rivierbegeleidende bossoorten, zoals wielewaal en matkop, behouden blijven, maar zouden ook koestersoorten, zoals de moerassprinkhaan of de grauwe klauwier, moeten terugkeren in de vallei, iets wat lijkt te lukken, want in juli 2020 werd een eerste geslaagde broedgeval van die grauwe klauwier vastgesteld in de Grote Getevallei.

Lees meer