ZOUTLEEUW-verkiezingen-Lewa-site -kmo-zone
Bollen ZOUTLEEUW-verkiezingen-Lewa-site -kmo-zone

Wat met geplande kmo-zone?

In 2015 maakten de stad Zoutleeuw en Interleuven de plannen bekend om twee hectare bijkomende bedrijvenzone achter de huidige kmo-zone te realiseren. Dit zou zorgen voor ongeveer vijftig extra banen. Maar vandaag is er niets van die plannen gerealiseerd. Wat loopt er mis?

"Er loopt niets mis maar het dossier heeft een grondige voorbereiding gevraagd", zegt burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V). "Met de verschillende nutsmaatschappijen en onder meer het omliggende BFV Fruitveiling werd gezocht naar een realistisch en duurzaam concept, met onder meer groenbuffers met een multifunctioneel karakter, namelijk het bergen en infiltreren van het hemelwater in combinatie met een landschappelijke aanleg waar werknemers, passanten en bezoekers even kunnen vertoeven. Met de aanplant van fruitbomen in deze groenzones wordt een duidelijke link gelegd naar onze fruitstreek maar wordt ook ingespeeld op de ecologische behoefte aan bloesems voor insecten en bijen."

"Op dit ogenblik worden de plannen voor de aanleg van de nutsvoorzieningen en het rioleringssysteem gefinaliseerd", voegt schepen Viki Tweepenninckx (Open Vld) eraan toe. "De omgevingsvergunning wordt in het najaar door Interleuven ingediend zodat de infrastructuur in het voorjaar van 2019 kan worden uitgevoerd. Deze uitbreiding zal aantonen of er voldoende aanbod is voor de lokale bedrijven. Wanneer verdere uitbreiding nodig blijkt, kan eventueel verder met Linter op zoek gegaan worden naar extra zone voor bedrijven langs de N3."

Groen pleit voor een fasering van de uitbreiding van bedrijventerreinen. "Nieuwe bedrijventerreinen zouden pas kunnen aangesneden worden als er een volledige bezetting van de oude terreinen en een minimale bezetting van 75 procent van het toekomstige nieuwe terrein is", stelt Annick Declercq van Groen. "Door het faseren wordt de projectontwikkelaar verplicht de voorwaarden op te volgen en kan braakligging vermeden worden."

"Regulariseer niet vergunde bedrijven langs de Grote Steenweg en voorzie in de aanleg van een kleine zone voor handel en diensten, vergelijkbaar met de ontwikkeling langs de N3 in Boutersem", zegt John Swinnen van sp.a. "Uitbreiding van de kmo-zone Lewa is niet aangewezen, want daardoor wordt nog meer van de beste landbouwgrond aangesneden en zal het toenemend verkeer op de St-Truidensesteenweg voor meer verkeersoverlast zorgen."

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer