De bermen langs de N43 zijn al gemaaid, maar zo'n vroege maaibeurt komt de natuur niet ten goede.
Foto Gaëtan Regniers De bermen langs de N43 zijn al gemaaid, maar zo'n vroege maaibeurt komt de natuur niet ten goede.

Gemeente maait bermen al (en dat mag niet)

MILIEUSCHEPEN PLEIT SCHULDIG EN STELT NU BEHEERSPLAN OP

De bermen langs de N43 zijn al grondig gemaaid, ook al mag dit om de biodiversiteit niet te schaden eigenlijk pas na 15 juni. Schepen van Milieu Filip Peers (Gezond Verstand Zulte) pleit schuldig. "Men doet dit al jaren op deze manier, maar we gaan nu een beheersplan opmaken."

Verschillende arbeiders waren er een hele poos mee in de weer, maar de bermen langs de N43 zijn grondig gemaaid. Niet enkel de strook tussen de rijweg en het fietspad, maar ook de bermen langs de grachten. Er is maar één probleem: om de bloemen de kans te geven om te bloeien en zo de biodiversiteit te bewonderen mag het maaien van grasbermen volgens het bermdecreet pas na 15 juni. "Deze maaibeurt is niet conform met het decreet", geeft schepen van Milieu Filip Peers (GVZ) toe, na inlichtingen te hebben ingewonnen. "Het is zo dat bij de heraanleg van de gewestweg N43 het onderhoud is overgedragen aan de gemeente. Er is nu inderdaad gemaaid, en men doet dit al jaren op deze manier. Ik heb nu gevraagd om een beheersplan op te maken, dat vastlegt waar en wanneer we zullen maaien."


Dat de overheid zelf haar eigen regels niet naleeft, doet vragen rijzen. Het standpunt van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) is nochtans duidelijk. "Behalve wanneer men een uitzondering vraagt, kan het maaien van een berm pas na 15 juni. Het bermdecreet is daar heel strikt in. Een mogelijke uitzondering kan te maken hebben met verkeersveiligheid. Bij overtredingen kunnen we sancties opleggen." In Deinze ging men doortastender te werk. Lang de gewestweg N35 is enkel de zone pal naast de rijweg gemaaid.

Insecten niet overleven

Bij Natuurpunt ziet men het aantal inbreuken tegen het bermdecreet ondertussen jaar na jaar stijgen. "Vlaanderen heeft zoveel wegen dat de totale oppervlakte van alle wegbermen samen bijna zo groot is als de totale oppervlakte erkend natuurreservaat", benadrukt men het belang van bermen. "Ecologisch bermbeheer kan bijgevolg sterk bijdragen tot het natuurbehoud en de instandhouding van veel wilde planten en dieren. In veel gebieden is er vaak geen 'ongebruikte' plaats meer om wilde planten spontaan te laten groeien en in eentonige grasbermen kunnen dieren, en al zeker insecten, niet overleven."


Milieufront Omer Wattez zit op dezelfde lijn. "Men maait die bermen langs de N43 alsof het een gazon is, en dat kan niet de bedoeling zijn", reageert men. "Als je de bodem wat laat verschralen, krijg je kruidenrijke wegbermen". En die bermen zorgen automatisch voor minder hoge grassen en een lagere beplanting. "Wij vinden ook dat verkeersveiligheid belangrijk is, daarom zijn we niet tegen het maaien aan kruispunten. Wat men hier heeft gedaan is niet erg doortastend, zeker als men het maaisel laat liggen. Als het straks warmer weer is, groeit het gras terug en mag men opnieuw maaien."

Lees meer