Burgemeester Simon Lagrange en medewerker Hadewijch Tollenaere aan de raadzaal, waar je deze zomer kan komen afkoelen.
Anthony Statius Burgemeester Simon Lagrange en medewerker Hadewijch Tollenaere aan de raadzaal, waar je deze zomer kan komen afkoelen.

Klaar voor de eerste hittegolf: “Kerken open om af te koelen, belrondes naar senioren en later ook drinkwaterfonteinen”

De gemeente Zulte heeft voor het eerst een hitteplan uitgewerkt met maatregelen en diensten om haar inwoners beter te beschermen op warme dagen. Net op tijd want voor volgende week wordt de eerste hittegolf van het jaar voorspeld. Oververhitte Zultenaren kunnen dan afkoelen in kerken en in de raadzaal van het gemeentehuis, maar ook in de schaduw van nieuw groen.

Met een hete zomer in aantocht zet de gemeente Zulte in op een hitteplan. “De coronacrisis heeft ons geleerd dat het lokale bestuur een belangrijke en sterke rol speelt in het beschermen en informeren van de inwoners”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). Ons hitteplan bestaat uit drie luiken en het eerste is het inzetten op afkoelingsmogelijkheden. Inwoners krijgen tips om de eigen woning koel te houden. Buiten bieden de publieke groenzones en bosgebieden de ideale afkoeling. Deze zomer zullen de schaduwrijke wandel- en rustlocaties in Zulte dan ook extra uitgerust en in de kijker gezet worden. In de toekomst maakt de gemeente verder werk van de creatie van nieuwe publieke groenzones en bosgebieden, namelijk de uitbreiding van het Beukenbos en de bebossing van grote stukken woonuitbreidingsgebied. Op andere plaatsen zullen extra bomen worden aangeplant om schaduw te bieden. Voor afkoeling binnen kunnen inwoners in de kerkgebouwen terecht. De gemeente zal ook de raadzaal van het gemeentehuis openstellen indien ze vrij is.”

We geven extra aandacht aan de zorg voor kwetsbare groepen en dit via het #ZulteHelpt-platform. Dit werd opgericht bij het begin van de coronacrisis en we zullen dit verder gebruiken

Burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte)

“Een tweede luik is het stimuleren van het tijdig drinken van water” vervolgt de burgemeester. “Zeker op warme dagen is het belangrijk om voldoende te drinken. Op termijn worden publiek toegankelijke drinkwaterfonteinen geplaatst in de gemeente, maar momenteel laten de hygiënemaatregelen rond het coronavirus gebruik van de drinkwaterfonteinen niet toe.”

Eenzaamheid

“Ten slotte schenkt de gemeente extra aandacht aan de zorg voor kwetsbare groepen en dit via het #ZulteHelpt-platform. Dit platform werd opgericht bij het begin van de coronacrisis en we zullen dit verder gebruiken om ook buiten corona vraag en aanbod van hulp met elkaar in contact te brengen. Het Sociaal Huis wil ook mogelijke probleemsituaties tijdig opsporen. De belrondes naar senioren, alleenstaanden en kwetsbare groepen worden voortgezet en opgedreven in hitteperiodes. De gemeente kan hierbij rekenen op de steun van de lokale seniorenverengingen. Dit initiatief biedt niet alleen een antwoord op de hitte, maar ook op het probleem van eenzaamheid.”

Meer info via zultehelpt@zulte.be, 09/321.84.24 (Sociaal Huis) of 09/243.14.18 (gemeentehuis).

Lees meer