Grofvuil.
rv Grofvuil.

Strengere controle op grofvuil

In het recyclagepark van Zulte zal het aangeboden grofvuil vanaf nu strenger gecontroleerd worden. 

In Zulte geldt sinds woensdag 1  juli een strenger toezicht op het grofvuil dat wordt aangeboden in het containerpark. “Veel - meestal kleine - materialen worden vaak in zakken of dozen op het recyclagepark bij grofvuil aangeboden”, klinkt het bij de gemeente. “Dit is evenwelniet de bedoeling. Vanaf nu zal het recyclagepark in de container ‘grofvuil’ enkel nog grofvuil toelaten. Ongesorteerd klein afval in zakken of dozen of nog te recycleren afval wordt niet langer aanvaard.”

Grofvuil is de verzamelnaam voor alle grote stukken brandbaar afval die omwille van hun omvang niet in de restafvalzak kunnen, maar die niet selectief worden ingezameld met het oog op recyclage. Wat voortaan wel en niet onder grofvuil valt, vind je terug in het overzicht van IVM.

Lees meer