2 Luc Van Goethem aan de buurtweg die intussen al jaren overgroeid is met een houtkant.
Yannick De Spiegeleir Luc Van Goethem aan de buurtweg die intussen al jaren overgroeid is met een houtkant.

Luc vraagt al 15 jaar om ongebruikte voetweg af te schaffen: “Absurd dat stad onbestaande route wil openhouden”

Over het privaat domein van Luc Van Goethem aan de Bautschoot in Eksaarde loopt reeds jarenlang een in onbruik geraakte voetweg. Sinds 2004 vraagt de burger vruchteloos aan de stad om de weg te verplaatsen of af te schaffen. “Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat individuele belangen in dit dossier primeren boven het algemeen belang”, klinkt het.

De in onbruik geraakte trage weg situeert zich tussen de Bautschoot en loopt langs de eigendom van de familie Van Goethem en de terreinen van het Sint-Teresiacollege in Eksaarde. “Bij de aankoop van onze woning wisten we zelfs niet van het bestaan af. Bovendien is de weg op de site van de school overgroeid met bomen en struiken, waarvan sommige al minstens dertig jaar oud zijn”, verduidelijkt Luc.

In de praktijk wordt de ‘weg’ dus al minstens ettelijke decennia niet meer gebruikt, maar zolang de trage weg niet afgeschaft is, moet er volgens de wet doorgang verleend worden, ook over het private domein van de familie. Daarom richtte de familie in 2004 een eerste vraag aan de stad om de buurtweg te verplaatsen of af te schaffen.

Een antwoord bleef uit, maar de familie bleef aandringen op actie tot de stad uiteindelijk besliste om in 2015 een openbaar onderzoek te openen. “De stedelijke diensten voor ruimtelijke ordening en mobiliteit verleenden een gunstig advies voor de afschaffing. Uit een controledocument van de bevoegde provinciale diensten bleek ook duidelijk dat de trage weg ‘niet bestaat en ontoegankelijk is’. Toch besliste de stad enkele maanden later om de procedure stop te zetten zonder verder gevolg”, zucht Luc.

2 De buurtweg of 'sentier' start op de grasstrook die loopt over de oprit van de familie Van Goethem aan de Bautschoot.
Yannick De Spiegeleir De buurtweg of 'sentier' start op de grasstrook die loopt over de oprit van de familie Van Goethem aan de Bautschoot.

Verkeerde procedure

De burger klopte daarom aan bij de provincie. “Toen bleek dat de stad een verkeerde procedure had gevolgd en dat het dossier op de gemeenteraad moest geagendeerd worden.” Dat gebeurde ook vorige maand, maar oppositieraadsleden Lena Van Boven (Vlaams Belang) en Björn Rzoska (Groen) maakten de meerderheid er op attent dat verschillende documenten die de afschaffing van de buurtweg ondersteunden, ontbraken in het dossier. “Waarom moest ik eerst een klacht indienen bij de provinciale dienst Mobiliteit alvorens dit punt zoals de procedure voorschrijft op de agenda van de gemeenteraad geplaatst werd? Sta mij toe dat ik dat verdacht vind”, werpt Van Boven op. “Als raadsleden begrijpen we niet dat de stad het gunstig advies van haar diensten om deze voetweg op te heffen, naast zich neerlegt”, aldus Rzoska.

Luc is de aanslepende procedure grondig beu. “Dat de stad deze onbestaande route wil openhouden is totaal absurd. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat private belangen in dit dossier primeren boven het algemeen belang. De stad verwijst naar bezwaarschriften in het dossier tegen de afschaffing van de buurtweg, maar uit nazicht blijkt dat heel wat van die protestbrieven exacte kopies zijn van elkaar en ze lijken allemaal georkestreerd vanuit één hoek. Ik nodig de stad uit om het nut van de voetweg ter plaatse aan te tonen.”

Durmedijken

Volgens schepen van Omgeving Filip Liebaut (CD&V) heeft de stad wel degelijk grondige reden om de buurtweg niet af te schaffen. “Uit het openbaar onderzoek blijkt dat andere buurtbewoners een warm pleidooi hielden voor het behoud van de voetweg, die deels ook langs het jaagpad van de Zuidlede loopt. Volgens ons primeert juist het algemeen belang boven het individuele belang in dit dossier. Bovendien investeren we als stad in wegenis op de Durmedijken. In dat opzicht lijkt het ons niet opportuun om in dat opzicht een potentiële voetweg langs de Zuidlede af te schaffen en in dat opzicht de deuren voorgoed te sluiten. Bovendien wordt er al melding gemaakt van deze voetweg in de Atlas der Buurtwegen sinds 1842.”

Maandag wordt het punt over de buurtweg opnieuw besproken op de gemeenteraad.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer