Met het lachgas worden ballonnen gevuld die vervolgens geïnhaleerd worden voor een korte roes.
ANP Met het lachgas worden ballonnen gevuld die vervolgens geïnhaleerd worden voor een korte roes.

Politie werkt aan GAS-reglement voor onrechtmatig gebruik van lachgas als roesmiddel

De politie van Zwijndrecht gaat binnenkort een nieuw reglement voorstellen aan het college om het onrechtmatig gebruik van lachgas te kunnen beboeten. Dat heeft korpschef Frank Noens meegedeeld op de gemeenteraad.

De N-VA-fractie stelde aan de raad voor om iets te doen aan het problematisch gebruik van lach- en andere gassen als roesmiddel. “Lachgas inhaleren brengt namelijk een groot aantal gezondheidsrisico’s mee”, zegt fractievoorzitter Danny Van Hove. “Vele gemeenten namen reeds maatregelen op vlak van preventie maar ook op vlak van beteugeling.”

Lachgas wordt ook in de keuken gebruikt via gaspatronen voor slagroomspuiten. Van Hove stelt daarom voor om de lokale verkooppunten van dergelijke gaspatronen te inventariseren en duidelijke afspraken met de uitbaters te maken. “Maar het is vooral nodig dat de politie kan optreden wanneer oneigenlijk gebruik wordt vastgesteld. Hiervoor is een aanpassing nodig van het bestuurlijk handhavingsreglement. We stellen voor om de handel en het bezit te vervolgen als er sprake is van oneigenlijk gebruik van het middel.”

Burgemeester André Van de Vyver (Groen) wil voor de handel van gaspatronen echter liever het wetsvoorstel afwachten dat hiervoor in de maak is. Volgens Van hove verbiedt dit echter enkel de verkoop aan minderjarigen.

Korpschef Frank Noens bevestigt echter dat er binnenkort een aanpassing van het handhavingsreglement zal voorgelegd worden. “En het oneigenlijk gebruik van lachgas maakt daar onderdeel van. We overleggen zowel met de Antwerpse als Wase collega’s om tot een uniforme aanpassing te komen van de GAS-wetgeving.” De korpschef erkent dat ook Zwijndrecht de problematiek kent. “We hebben een tijdje geleden nog een auto met vier inzittenen gecontroleerd en die hadden een grote bidon van enkele liters bij met dit gas. Ze vullen er dan ballonnetjes mee op die geïnhaleerd worden. We hebben de auto en de spullen in beslag genomen maar het klopt dat het zoeken is naar een juiste wetgeving om deze problematiek te kunnen aanpakken.”

Lees meer