Shimon Peres
UNKNOWN Shimon Peres

"Israël bood Zuid-Afrika atoomwapens aan"

Israël heeft meer dan dertig jaar geleden geprobeerd het toenmalige apartheidsregime in Zuid-Afrika atoomwapens te verkopen. De Guardian publiceerde vandaag geheime documenten die dat volgens de Britse krant bewijzen.


Bovendien zou dit het eerste schriftelijke bewijs zijn dat Israël daadwerkelijk over nucleaire wapens beschikt. De Israëlische president Shimon Peres heeft de aantijgingen al ontkend.

Geheime ontmoetingen
De documenten waarmee de Guardian vandaag kwam, bevatten uiterst geheime gespreksprotocollen van ontmoetingen tussen vooraanstaande vertegenwoordigers van Israël en het toenmalige apartheidsregime uit 1975.  Pieter Willem Botha, destijds Zuid-Afrikaans minister van Defensie, zou zijn toenmalige Israëlische ambtgenoot Shimon Peres om kernkoppen gevraagd hebben. Peres, vandaag president van Israël, bood ze volgens de gedeclassificeerde documenten "in drie groottes" aan. Onder één van de brieven uit 1975 is de handtekening van Peres te zien. Hij geldt ook als de "vader van het Israëlische atoomprogramma".
 
Geen grondslag
Peres liet vandaag weten dat het artikel in de Guardian elke grondslag mist. "Spijtig genoeg heeft de Guardian ervoor geopteerd om het stuk op basis van een selectieve interpretatie van Zuid-Afrikaanse documenten te schrijven en niet op basis van concrete feiten", aldus de Israëlische president. "Israël heeft nooit de ruil van nucleaire wapens met Zuid-Afrika onderhandeld. Er bestaat geen Israëlisch document of een Israëlische handtekening op een document waaruit blijkt dat zulke onderhandelingen plaatsgevonden hebben."

Financiële redenen
De deal ging uiteindelijk niet door omwille van financiële redenen, aldus de Guardian. Peres en Botha zouden wel een omvattend akkoord over militaire relaties tussen Israël en Zuid-Afrika ondertekend hebben, die moesten geheim blijven. De documenten werden door de Amerikaanse historicus Sasha Polakow-Suransky ontdekt in het kader van onderzoek voor een boek over de nauwe banden tussen Israël en Zuid-Afrika.

Israël houdt er al jaren een politiek van 'nucleaire ambiguïteit' op na, wat betekent dat het bezit van nucleaire wapens bevestigd noch ontkend wordt. (belga/ep)

Lees meer