THINKSTOCK

Arena Colosseum krijgt facelift van 20 miljoen euro

De arena van het Colosseum in Rome wordt gereconstrueerd. De werken zullen vijf jaar duren en naar schatting 20 miljoen euro kosten. Dat heeft de Italiaanse minister van Cultuur, Dario Franceschini, meegedeeld. Het leeuwendeel van de kost wordt door de overheid gedragen, maar een lederwarenconcern zal met vier miljoen bijspringen. Dat concern heeft de Romeinse archeologische dienst eerder al financieel geruggensteund.

Over die reconstructie wordt in Italië al maanden gediscussieerd. Vorige winter had Franceschini het idee van archeologen ondersteund om het ongeveer 2.000 jaar oude bouwwerk weer voor (een hedendaagse vorm van) brood en spelen te gebruiken in de vorm van openluchtvoorstellingen. Dat mag bijvoorbeeld opera zijn, maar niet zoiets als een voetbalwedstrijd.

Het amfitheater had tot de 19de eeuw een arena, waarvan de onderbouw bij opgravingen werd blootgelegd. Het Colosseum werd tussen 70 en 80 na Christus gebouwd en werd destijds gebruikt voor volksvermaak als openbare executies of gladiatorenkampen.

Per jaar trekt het gebouw zo'n vijf miljoen toeristen.

Lees meer