ANP XTRA

Belgische melkprijs zakt naar nieuw dieptepunt

De melkprijs die de boer ontvangt is nog verder gedaald, zo blijkt uit de meeste recente cijfers. Voor honderd liter melk krijgt de landbouwer nog gemiddeld 22,8 euro.

Waar de BCZ-prijs (de gemiddelde prijs van alle melkerijen) in juni nog 22,92 euro/100 liter melk bedroeg, daalde die in juli naar 22,8 euro. Het is van 2009 geleden dat de melkprijs nog zo laag noteerde. "Maar door de fors gestegen kosten, weegt de crisis vandaag zeker zo hard door", aldus Anne-Marie Vangeenberghe van de Boerenbond.

Dat brengt de gemiddelde prijs die voor melk werd uitbetaald aan de boer tussen 1 januari en 31 juli op 24,76 euro per honder liter: meer dan 14 procent lager dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.

De landbouworganisatie verwacht wel dat hiermee het dieptepunt van de melkprijs is bereikt. Op de internationale markt zijn de boter- en kaasprijzen de voorbije weken immers aan het stijgen.

De lage melkprijzen zijn het gevolg van een terugval in de wereldwijde vraag naar zuivelproducten en een toename van de melkproductie.

Lees meer