2 Besix-topman Johan Beerlandt (links) en Gents burgemeester Daniël Termont (rechts)
belga Besix-topman Johan Beerlandt (links) en Gents burgemeester Daniël Termont (rechts)

Besix-topman neemt het op voor Termont in Optimacommissie

Besix-topman Johan Beerlandt, op vraag van Daniël Termont (sp.a) in de Gentse Optimacommissie verschenen, zegt "afgekoeld" te zijn om voor N-VA te stemmen bij de volgende verkiezingen. Hij nam ook de verdediging van Termont op zich.

"Ik heb veel respect voor uw partij", zei Beerlandt tegen N-VA-fractieleider Siegfried Bracke, eraan toevoegend dat hij bij de volgende verkiezingen voor N-VA zal stemmen. "U bent de enige die bepaalde dingen durft te zeggen. Maar ik ben toch wat afgekoeld na uw verklaringen. U bent wat tendentieus in uw interpretaties."

Beerlandt deed die verklaring nadat Bracke in het kader van de "ons-kent-ons-cultuur" verklaarde dat elke onderneming evenveel kans moet krijgen om te participeren in openbare projecten. "Dat is juist het probleem van België", antwoordde Beerlandt. "De criteria die bepalen of maatschappijen werken mogen uitvoeren voor openbare diensten, gaan uiteindelijk alleen maar over de prijs. Er wordt veel verbrast en verspild door de politiek. België kan een voorbeeld nemen aan andere landen hoe contracten worden gegund. Daar wordt eerst onderzocht of maatschappijen in staat zijn projecten uit te voeren. Als u dat niet doet, dan gaat u in de fout als u toekent. Daarom mijn afkoeling."

"Schandalig wat er te lezen viel over Daniël"

Beerlandt nam eerder op de avond de verdediging van de Gentse burgemeester Daniël Termont op zich. Die heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het nieuwe voetbalstadion van KAA Gent en heeft "het belang van de stad Gent altijd voor alles geplaatst", stelde hij.
   
"Ik heb Daniël gecontacteerd nadat ik gelezen heb dat hij sterk onder vuur stond omwille van zijn relatie met Jeroen Piqueur (de ex-topman van Optima Bank, nvdr.). Ik was gechoqueerd en heb hem gebeld. Ik vond het schandalig wat er in de kranten te lezen viel over Daniël", zei Beerlandt.

Optima zou voor de financiering zorgen van het nieuwe stadion van KAA Gent, nadat het voormalige stadion geconfronteerd werd met een slopingsbevel. " In overleg met Jeroen Piqueur en Ivan De Witte hebben we een oplossing proberen te zoeken voor het Ottenstadion. We hadden een overeenkomst gesloten, maar het project is stilgevallen bij een gebrek aan middelen. Er is dan een andere persoon ten tonele gekomen, Paul Gheysens (van Ghelamco). Dat heeft geleid tot een conflict tussen Gheysens en ikzelf, omdat wij een bouwcontract hadden."

2 Gents burgemeester Daniël Termont aan het woord tijdens de Optimacommissie.
belga Gents burgemeester Daniël Termont aan het woord tijdens de Optimacommissie.

Het conflict werd voor de rechtbank uitgevochten. "Dan heb ik Termont leren kennen. Daniël heeft proberen bemiddelen, maar dat is op een sisser uitgedraaid. Er is een uitspraak geweest, waardoor de bouw van het stadion bevroren werd. Daniël heeft dan gevraagd om samen te zitten en een dading te bereiken. De zaak is opgelost en het stadion kon gebouwd worden, en Gent heeft nu een voetbalstadion de naam waardig. Ik kan hem alleen feliciteren dat hij voor de stad is tussengekomen", zei Beerlandt.

"Ik vind Daniël een voorbeeld als burgemeester. Hij heeft het belang van de stad Gent altijd voor alles geplaatst. Ik heb nooit een vermoeden gehad van eigenbelang", stelde Beerlandt. "Als ik hem één verwijt kan maken: zijn communicatie was niet zo goed als zijn beleid. Hij had alles op tafel moeten leggen, want volgens mij valt hem niets te verwijten. Het is normaal dat een burgemeester naar de immobeurs in Cannes gaat, want alle projectontwikkelaars zijn daar. Hij moest daar zijn voor zijn stad."

Het bedrag van de dading tussen Besix en Ghelamco mag niet publiek gemaakt worden. "Beide partijen hebben het engagement genomen om daar niet publiek over te spreken", aldus Beerlandt.

'Als ik Termont één verwijt kan maken: zijn communicatie was niet zo goed als zijn beleid. Hij had alles op tafel moeten leggen, want volgens mij valt hem niets te verwijten'

Besix-topman Johan Beerlandt

Lees meer